ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
2
ПЛОЩ
100.59 кв.м
Населено място
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 10.01.2022 до 10.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.02.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.2564.258.2.9 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, четири, точка, две, пет, осем, точка, две, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Варна, улица "Шеста" №39 /тридесет и девет/, блок 1 /едно/, етаж 2 /две/, апартамент №9 /девет/, находящ се на етаж 2 /две/ в сграда с идентификатор  10135.2564.258.2 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, четири, точка, две/, брой надземни етажи 4 /четири/, брой подземни етажи 0 /нула/; предназначение: жилищна сграда- многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2564.258 /едно, нула, едно, три, пет, точка, две, пет, шест, четири, точка, две, пет, осем/; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ от 100,59 /сто цяло и петдесет и девет стотни/кв.м., при граници, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.2564.258.2.10, 10135.2564.258.2.8, под обекта: 10135.2564.258.2.3, над обекта: 10135.2564.258.2.15, 14, описан в документ за собственост и като: АПАРТАМЕНТ №9  /девет/, разположен на 2 /втори/ етаж на сградата, състоящ се от: антре, баня-тоалет, тоалет, килер, дневна с кухненски бокс, две спални и балкон, при граници: коридор, апартамент №8, апартамент №10 и тревни площи, ВЕДНО с прилежащите: 6,3463% /шест цяло три хиляди четиристотин шестдесет и три процента/ идеални части от общите части на сградата, както и 6,3463% /шест цяло три хиляди четиристотин шестдесет и три процента/ идеални части от билярд, фитнес и сауна в сградата, представляващи 6,40 /шест цяло и четиридесет стотни/кв.м. идеални части, а също така и 6,3463% /шест цяло три хиляди четиристотин шестдесет и три процента/ идеални части от правото на строеж върху упоменатия по-горе поземлен имот, в който е построена сградата, представляващ, съгласно документ за собственост УПИ № XIII-1446 /тринадесет- хиляда четиристотин четиридесет и шест/, в кв.17 /седемнадесет/ по плана на Вилна зона, гр.Варна, при граници: ул. "Шеста", път и УПИ №№ XIV-1446, XXXII-1446, VIII-1446 и IX-1444.

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 4 ноември 2021 г. в 16:05 часа
Тристаен апартамент
58.80 кв.м
75 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ЖК МЛАДОСТ БЛ 108 ВХ 5 ЕТ 2 АП 28
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 15.11.2021 до 15.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2021 15:20
Публикувано на 8 ноември 2021 г. в 12:02 часа
Тристаен апартамент
95.25 кв.м
57 168.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
жк. Владислав Варненчик 24
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 17.12.2021 до 17.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.01.2022 13:30
Публикувано на 11 ноември 2021 г. в 16:07 часа
Тристаен апартамент
105.66 кв.м
33 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
ул. Калач 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 17.12.2021 до 17.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.01.2022 14:15
Публикувано на 12 ноември 2021 г. в 10:17 часа
Тристаен апартамент
156.41 кв.м
506 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
"Св. Св. Константин и Елена"
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 16.11.2021 до 16.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
17.12.2021 09:00