ПЛОЩ
614.00 кв.м
Населено място
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 10.01.2022 до 10.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.02.2022 10:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в гр. Варна, район Приморски, ул. Тринадесета №27 /двадесет и седем/, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.2564.478 /едно нула едно три пет точка две пет шест четири точка четири седем осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителнителен директор на АГКК, с площ на имота по документ за собственост 580 /петстотин и осемдесет/ кв.м, а по актуална скица 614 /шестстотин и четиринадесет/ кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обеществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2642 /две хиляди шестстотин четиридесет и две/, квартал 26 /двадесет и шест/, парцел V-1315 /пет - римско -хиляда и петнадесет/, при съседина поземления имот:10135.2564.477, 10135.2564.503, 10135.2564.503, 10135.2564.1541, ведно с изградените в имота: СГРАДА с идентификатор 10135.2564.478.1 /едно нула едно три пет точка две пет шест четири точка четири седем осем точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителнителен директор на АГКК, представляваща ВИЛНА СГРАДА, състояща се от антре, две стаи, кухня-бокс, баня и тоалет на първия етаж и две спални и хол на втория етаж, без посочена площ по документ за собственост, а съгласно скица с площ от 49 /четиридесет и девет/ кв.м, брой етажи: 2 /два/, предназначение: Вилна сграда-еднофамилна, стар идентификатор: няма номер по предходен план: няма; СГРАДА с идентификатор 10135.2564.478.4 /едно нула едно три пет точка две пет шест четири точка четири седем осем точка четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителнителен директор на АГКК, представляваща ГАРАЖ с площ от 16 /шестнадесет/ кв.м, брой етажи: 1 /един/, предназначение: хангар, депо, гараж, стар идентификатор: няма номер по предходен план: няма, СГРАДА с идентификатор 10135.2564.478.2 /едно нула едно три пет точка две пет шест четири точка четири седем осем точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителнителен директор на АГКК, с площ от 26 /двадесет и шест/ кв.м, брой етажи: 1 /един/, предназначение: друг вид сграда за обитаване, както и с всички настоящи и бъдещи подобрения и приращения в гореописания поземлен имот.

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 6 октомври 2021 г. в 10:29 часа
Парцел с къща
1 999.00 кв.м
38 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Генерал Кантарджиево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 10.12.2021 до 10.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.01.2022 10:00
Публикувано на 19 октомври 2021 г. в 09:07 часа
Парцел с къща
666.00 кв.м
9 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Припек
Адрес
М-СТ ПРИПЕШКИ ЛИВАДИ
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 10:40
Публикувано на 19 октомври 2021 г. в 09:14 часа
Парцел с къща
1 100.00 кв.м
252 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 02.11.2021 до 02.12.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2021 10:00
Публикувано на 29 октомври 2021 г. в 09:17 часа
Парцел с къща
1 056.00 кв.м
136 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
с.о. "ГОРНА ТРАКА", местност КОДЖА ТЕПЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Захари Златков Димитров
СРОК
от 30.10.2021 до 30.11.2021
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.12.2021 09:30