ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
65.00 кв.м
Населено място
гр. Сливен
Адрес
ул. "Чаталджа" №2
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 23.09.2020 до 23.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2020 16:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор №67338.505.121, с адрес : гр. Сливен, общ. Сливен, обл. Сливен, ул. „Чаталджа“ №2, целият с площ 252 кв.м., с трайно предназначение : урбанизирана територия, с начин на трайно ползване : ниско застрояване / до 10м-десет метра/, със стар идентификатор : имот №914, а по документ за собственост представляващ имот пл. №2710  в кв.116 по плана на гр. Сливен на ул. „Б. Българанов“ №2 , при съседи : ПИ с идентификатор №67338.505.120, ПИ с идентификатор №67338.505.122, ПИ с идентификатор №67338.505.118, ПИ с идентификатор № 67338.505.119, ПИ с идентификатор №67338.505.132, ПИ с идентификатор №67338.505.117, ВЕДНО с построените в този имот сгради : Сграда с идентификатор №67338.505.121.1 по кадастрална карта на гр. Сливен, представляваща масивна едноетажна еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 65 кв.м.; Сграда с идентификатор №67338.505.121.2 по кадастрална карта на гр. Сливен, представляваща масивна едноетажна еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 20 кв.м.; Сграда с идентификатор №67338.505.121.3 по кадастрална карта на гр. Сливен, представляваща масивна едноетажна еднофамилна жилищна сграда със застроена площ 22 кв.м.; Сграда с идентификатор №67338.505.121.4  по кадастрална карта на гр. Сливен, представляваща масивна друг град сграда за обитаване със застроена площ 26 кв.м.; Сграда с идентификатор №67338.505.121.5 по кадастрална карта на гр. Сливен, представляваща масивна друг вид сграда за обитаване със застроена площ 8 кв.м.; Сграда с идентификатор №67338.505.121.6  по кадастрална карта на гр. Сливен, представляваща масивна друг вид сграда за обитаване със застроена площ 2 кв.м..

Миглена Стоянова Минкова
РЕГ. № ЧСИ
768
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул.”Г.С.Раковски" 13, ет.1, офис 2
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 662511
Мобилен телефон
0888 956712
Публикувано на 22 юли 2020 г. в 10:58 часа
Жилищна сграда
63.00 кв.м
28 128.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
ул. "Елисавета Багряна" №4
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 08.09.2020 до 08.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.10.2020 16:00
Публикувано на 27 юли 2020 г. в 10:38 часа
Жилищна сграда
70.00 кв.м
14 738.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Раково
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 02.09.2020 до 02.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2020 16:00
Публикувано на 27 юли 2020 г. в 10:40 часа
Жилищна сграда
120.00 кв.м
29 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Блатец
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 16.09.2020 до 16.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2020 16:00
Публикувано на 3 август 2020 г. в 16:21 часа
Жилищна сграда
67.00 кв.м
41 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
ул. "Средногорска" №14
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 15.09.2020 до 15.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.10.2020 16:00