ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
67.00 кв.м
Населено място
гр. Сливен
Адрес
ул. "Средногорска" №14
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 15.09.2020 до 15.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.10.2020 16:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Сграда идентификатор 67338.702.111.1 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра. Имотът се намира в гр.Сливен ул.”Средногорска” 14. Сградата е разположена в ПИ с идентификатор 67338.702.111 . Предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, брой етажи: ,стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма. Площ по документ за собственост: 67кв.м. Имотът се индивидуализира по копие от кадфастрална карта с данни от КРНИ № 2901/24.10.2011г.
По документ за собственост имотът се индивидуализира като: сграда с идентификатор 67338.702.111.1 по кадастрална карта на гр.Сливен одобрена със Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006г. на Агенция по кадастъра, с адрес гр.Сливен ул.”Средногорска” 14, представляваща двуетажна еднофамилна сграда със ЗП 67кв.м., заедно с отстъпено право на строеж върху поземления имот, в който е построена, представляващ ПИ с идентификатор 67338.702.111, с адрес гр.Сливен ул.”Средногорска” 14, целият с площ 620кв.м., със стар идентификатор: УПИ XII-112, в кв.13 по плана на кв.”Речица, гр.Сливен, при съседи на целия имот: ПИ с идентификатори №№ 67338.702.112, 67338.702.100, 67338.702.110, 67338.702.103, 67338.702.

Миглена Стоянова Минкова
РЕГ. № ЧСИ
768
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул.”Г.С.Раковски" 13, ет.1, офис 2
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 662511
Мобилен телефон
0888 956712
Публикувано на 22 юли 2020 г. в 10:58 часа
Жилищна сграда
63.00 кв.м
28 128.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
ул. "Елисавета Багряна" №4
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 08.09.2020 до 08.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.10.2020 16:00
Публикувано на 27 юли 2020 г. в 10:38 часа
Жилищна сграда
70.00 кв.м
14 738.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Раково
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 02.09.2020 до 02.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2020 16:00
Публикувано на 27 юли 2020 г. в 10:40 часа
Жилищна сграда
120.00 кв.м
29 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Блатец
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 16.09.2020 до 16.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2020 16:00
Публикувано на 3 август 2020 г. в 16:16 часа
Жилищна сграда
65.00 кв.м
39 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
ул. "Чаталджа" №2
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 23.09.2020 до 23.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.10.2020 16:00