ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
430.00 кв.м
Населено място
с. Блъсково
Адрес
с. Блъсково
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 14:45
ОПИСАНИЕ

½ /една втора/ ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО с пространство от 430 кв.м. /четиристотин и тридесет квадратни метра/ , съставляващо урегулиран поземлен имот /парцел/ III-198 в кв.15 /три планоснимачен номер сто деветдесет и осем в квартал петнадесет / по плана на село Блъсково общ. Провадия област Варна, при граници: от двете страни улици, парцел II-199, IV-200, заедно с ½ /една втора/ ид.ч. от построената в това дворно място жилищна сграда на един етаж, състояща се от две стаи и коридор със застроена площ от 70 кв.м. /седемдесет квадратни метра/ и навес със застроена площ от 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 16:55 часа
Парцел с къща
375.00 кв.м
25 380.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Провадия
Адрес
ул. Бойчо Желев
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 14:30
Публикувано на 4 август 2020 г. в 13:47 часа
Парцел с къща
810.00 кв.м
24 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Левски
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 23.08.2020 до 23.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.09.2020 14:00
Публикувано на 4 август 2020 г. в 13:50 часа
Парцел с къща
340.00 кв.м
35 178.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Провадия
Адрес
УЛ. БОЙЧО ЖЕЛЕВ 134
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Здравкова Петрова-Янкова
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 14:00
Публикувано на 6 август 2020 г. в 16:38 часа
Парцел с къща
750.00 кв.м
1 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Житница
Адрес
с. Житница
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 15:45