ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
88.00 кв.м
Населено място
с. Съдиево
Адрес
ул. Стара планина" №9
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 16.09.2020 до 16.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2020 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в обл.Сливен, общ.Нова Загора, с.Съдиево ул. ”Стара планина” № 9 /девет/, а именно: Дворно място с площ от 1 350кв.м. /хиляда триста и петдесет квадратни метра/, съставляващо УПИ ІІ-118 /втори за сто и осемнадесет/, отреден за жилищни нужди в кв.13 /тринадесет/ по подробния устройствен план на с. Съдиево, общ. Нова Загора, ВЕДНО с построените в него: жилище с площ 88кв.м./осемдесет и осем квадратни метра/ и второстепенна сграда с площ 114кв.м. /сто и четиринадесет квадратни метра/, при граници на целия имот: изток - УПИ ІІІ-117, запад - УПИ І-121, север - улица, юг - УПИ ХІ-120, УПИ Х-119.

Миглена Стоянова Минкова
РЕГ. № ЧСИ
768
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул.”Г.С.Раковски" 13, ет.1, офис 2
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 662511
Мобилен телефон
0888 956712
Публикувано на 26 август 2020 г. в 09:36 часа
Къща
136.00 кв.м
278 166.06 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Твърдица
Адрес
местност Блягорница
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 15:30
Публикувано на 26 август 2020 г. в 11:40 часа
Къща
48.00 кв.м
14 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
ул."17-ти януари" № 28
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 30.08.2020 до 30.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.10.2020 16:30
Публикувано на 26 август 2020 г. в 12:07 часа
Къща
82.00 кв.м
66 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
ул.Великокняжевска № 123
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 30.08.2020 до 30.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.10.2020 15:30
Публикувано на 27 август 2020 г. в 11:30 часа
Къща
113.00 кв.м
57 744.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
УЛ."ИЗВОРИТЕ" № 16
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 16:00