ПЛОЩ
3 000.00 кв.м
Населено място
гр. Сливен
Адрес
м. "Юрта"
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 21.09.2020 до 21.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.10.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор №67338.848.35 с площ 3000 кв.м., находящ се в гр.Сливен, местност „Юрта”, с начин на трайно ползване - оранжерия с трайна конструкция, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

Миглена Стоянова Минкова
РЕГ. № ЧСИ
768
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул.”Г.С.Раковски" 13, ет.1, офис 2
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 662511
Мобилен телефон
0888 956712