ПЛОЩ
1 055.00 кв.м
Населено място
с. Мокрен
Адрес
м. "Долна лозя"
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 28.09.2020 до 28.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2020 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- Лозе с площ 1,055 дка, пета категория в м.”Долни лозя”, съставляващо имот №020078 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 528.00лв;
- Нива с площ 1,867 дка, пета категория в м.”Хаджи баир”, съставляваща имот №024009 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 936.00лв;
- Нива с площ 0,455 дка, пета категория в м.”Кайряка”, съставляваща имот №019013 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 232.00лв;
- Лозе с площ 1,003 дка, пета категория в м.”Долни лозя”, съставляващо имот №01064 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 504.00лв
- Лозе с площ 0,940 дка, пета категория в м.”Долни лозя”, съставляващо имот №021118 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 472.00лв
- Нива с площ 1,867 дка, пета категория в м.”Хаджи баир”, съставляваща имот №024007 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 936.00лв
- Нива с площ 1,775 дка, пета категория в м.”Хаджи баир”, съставляваща имот №025005 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 896.00лв
- Овощна градина с площ 1,349 дка, четвърта категория в м.”Мрацил”, съставляваща имот №036007 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 680.00лв
- Овощна градина с площ 1,089 дка, четвърта категория в м.”Мрацил”, съставляваща имот №036149 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 544.00лв
- Нива с площ 3,059 дка, пета категория в м.”Кара чумен”, съставляваща имот №044058 в землището на с.Мокрен общ.Котел, при начална цена 1536.00лв.

Миглена Стоянова Минкова
РЕГ. № ЧСИ
768
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул.”Г.С.Раковски" 13, ет.1, офис 2
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 662511
Мобилен телефон
0888 956712
Публикувано на 12 август 2020 г. в 13:37 часа
Земеделска земя
3 609.00 кв.м
601.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Глуфишево
Адрес
м. "Тундълъка"
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 12 август 2020 г. в 13:39 часа
Земеделска земя
7 218.00 кв.м
1 000.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Глуфишево
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 12 август 2020 г. в 13:42 часа
Земеделска земя
1 817.00 кв.м
208.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Глуфишево
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 16:00
Публикувано на 26 август 2020 г. в 10:30 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
86.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Струпец
Адрес
местност МАЛ ТЕПЕ
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Грозева Костова
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 16:30