ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
126.60 кв.м
Населено място
гр. Ловеч
Адрес
ул."Търговска" №15
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 43952.513.2301.1.17 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка две хиляди триста и едно точка едно точка седемнадесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-10/17.04.2007г. на Агенция по геодезия, картография и кадастър, адрес на имота: град Ловеч, община Ловеч, област Ловеч, п.к. 5500, улица „Търговска“ № 15 (петнадесет), етаж 0 (нула), намиращ се в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 43952.513.2301 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка две хиляди триста и едно), предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 2 (две), площ по документи: 126.60 (сто двадесет и шест цяло и шестдесет стотни) кв.м., ниво: 1 (едно), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 43952.513.2301.1.16 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка две хиляди триста и едно точка едно точка шестнадесет), под обекта : няма, над обекта: няма, ниво: 2 (две), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 43952.513.2301.1.16 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка две хиляди триста и едно точка едно точка шестнадесет), над обекта: 43952.513.2301.1.5 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка две хиляди триста и едно точка едно точка пет), 43952.513.2301.1.4 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка две хиляди триста и едно точка едно точка четири) 43952.513.2301.1.3 (четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка две хиляди триста и едно точка едно точка три), стар идентификатор: 43952.513.2301.1.2 (четиридесет и три хиляди деветстотин  петдесет и две точка петстотин и тринадесет точка две хиляди триста и едно точка едно точка две), заедно с прилежащите части.

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело №399/16<br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората –     ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658, <br />email: <a href="[email protected]">[email protected]</a></str

ong>                                                                                                                                                                                

 

      

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "България" № 5, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 3 август 2020 г. в 16:53 часа
Офис
20.70 кв.м
19 620.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
ул."Търговска" №15
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 14:00
Публикувано на 9 септември 2020 г. в 16:31 часа
Офис
335.00 кв.м
97 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Луковит
Адрес
ул. "Момчилец" №14
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 04.10.2020 до 04.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2020 09:00
Публикувано на 9 септември 2020 г. в 16:36 часа
Офис
335.00 кв.м
97 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Луковит
Адрес
ул."Момчилец" №14
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 04.10.2020 до 04.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.11.2020 09:00