ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
4
ПЛОЩ
38.00 кв.м
Населено място
гр. Сливен
Адрес
ул. "Харкан" №129, вх. Д, ет.4, ателие 9
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 14.09.2020 до 14.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.10.2020 16:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

  Самостоятелен обект в сграда с идентификатор №67338.539.7.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Сливен, п.к.8800, ул. „Харкан“ №127, вх. Д, ет.4, ателие 9, предназначение на самостоятелния обект: ателие за творческа дейност. Самостоятелният обект се намира на етаж 4 в сграда с идентификатор 67338.539.7.1, брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: жилищна сграда - многофамилна. Брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 38.00 кв.м., прилежащи части: 1/15 ид. части от общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67338.539.7.1.8, 67338.539.7.1.10, под обекта: 67338.539.7.1.3, над обекта: няма

Миглена Стоянова Минкова
РЕГ. № ЧСИ
768
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул.”Г.С.Раковски" 13, ет.1, офис 2
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 662511
Мобилен телефон
0888 956712
Публикувано на 3 август 2020 г. в 17:14 часа
Ателие, Таван
21.09 кв.м
12 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
ул. "Харкан" №129, вх. Д, ет.4,обект 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 14.09.2020 до 14.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.10.2020 16:00
Публикувано на 3 август 2020 г. в 17:17 часа
Ателие, Таван
35.00 кв.м
19 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Сливен
Адрес
ул. "Харкан" №129, вх. Д, ет.4,обект 10
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 14.09.2020 до 14.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.10.2020 16:00