ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
1 020.00 кв.м
Населено място
с. Овчага
Адрес
с. Овчага
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 15:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Овчага, Община Провадия, Област Варна, цялото с площ от 1020 /хирляда и двадесет/ квадратни метра, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № IV - 14-А /четири - четиринадесет "а"/ в квартал 3-А /три-А/ по плана на селото, при граници: улица, улица, УПИ № II - 13, УПИ № III - 14.

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 14:58 часа
Парцел
700.00 кв.м
10 236.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златина
Адрес
с. Златина
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 14:00
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 16:13 часа
Парцел
520.00 кв.м
1 329.30 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Манастир
Адрес
с. Манастир
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 14:15
Публикувано на 4 август 2020 г. в 16:51 часа
Парцел
1 930.00 кв.м
5 256.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Радан войвода
Адрес
с. Радан Войвода
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 08.09.2020 до 08.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.10.2020 13:30
Публикувано на 4 август 2020 г. в 16:53 часа
Парцел
2 140.00 кв.м
5 486.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Радан войвода
Адрес
с. Радан Войвода
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 08.09.2020 до 08.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.10.2020 13:45