ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
75.00 кв.м
Населено място
гр. Априлци
Адрес
Ппл." Марин Сяров" 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот № 52218.512.207 (пет две две едно осем-точка-пет едно две- точка- две нула седем ) по кадастралната карта на гр. Априлци, Ловешка област, одобрена със заповед № РД-18-49/31.08.2007г. на Изпълнителния директор на АК, адрес: пл. Марин Сяров 8, с площ 1248 (хиляда двеста четиридесет и осем) кв.м., трайно предназначение:урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), стар идентификатор: № 261, при съседи: ниско застрояване (до 10м.) № 52218.512.210; ниско застрояване ( до 10м.) № 52218.512.217; за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение № 52218.512.444; ниско застрояване ( до 10.) № 52218.512.208; ниско застрояване (до 10м.) № 52218.512.209; ниско застрояване (до 10м.) № 52218.512.206, заедно с построените в имота: Едноетажна, полумасивна СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА №52218.512.207.1 (пет две две едно осем-точка-пет едно две-точка-две нула седем-точка-едно) със застроена площ 42 (четиридесет и два) (четиридесет и два) кв.м., едноетажна, масивна с дървен гредоред ЖИЛИЩНА СГРАДА №52218.512.207.2 ( пет две две едно осем-точка-пет едно две-точка- две нула седем-точка- две) със застроена площ 38 (тридесет и осем) кв.м., едноетажна, масивна с дървен гредоред ЖИЛИЩНА СГРАДА №52218.512.207.3 (пет две две едно осем-точка- пет едно две-точка- две нула седем-точка- три) със застроена площ 75 (седемдесет и пет) кв.м.

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело №635/16<br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората –     ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658, <br />email: <a href="[email protected]">[email protected]</a></str

ong>

 

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "България" № 5, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 28 юли 2020 г. в 13:05 часа
Къща
110.00 кв.м
17 136.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Летница
Адрес
ул. "България" № 25
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 09:14
Публикувано на 3 август 2020 г. в 09:37 часа
Къща
66.00 кв.м
19 944.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
Хлевене
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 09:00
Публикувано на 3 август 2020 г. в 11:43 часа
Къща
96.00 кв.м
12 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
с. Горан, ул. Дяко Иванов" № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 14:00
Публикувано на 7 август 2020 г. в 12:32 часа
Къща
1 374.00 кв.м
4 824.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Летница
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 14:00