ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
451.00 кв.м
Населено място
с. Храброво
Адрес
землището на село Храброво
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 15:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НЕДВИЖИМ ИМОТ находящ се в землището на село Храброво, община Провадия, област Варненска, ЕКАТТЕ 77387, а именно: СЕЛСКОСТОПАНСКИ СКЛАД, със застроена площ от 451 (четиристотин петдесет и един) кв.м, построен в стопански двор, собственост на Държавен поземлен фонд -МЗГ, съставляващ имот №000079 (нула, нула, нула, нула седем девет) от масив 79 (седемдесет и девет), при граници и съседи за стопанския двор : имот № 000440 гробище, имот №000443 пасище, мера, имот № 000372 полски път Община Провадия

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 20 август 2020 г. в 09:08 часа
Други
1 247.00 кв.м
2 083 640.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
бул. Владислав Варненчик № 260
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 23.08.2020 до 23.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.09.2020 11:00
Публикувано на 21 август 2020 г. в 16:16 часа
Други
71.00 кв.м
38 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Димитрова Костова-Данова
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 11:10
Публикувано на 3 септември 2020 г. в 12:44 часа
Други
288.00 кв.м
147.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тръстиково
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 07.09.2020 до 07.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.10.2020 09:00
Публикувано на 16 септември 2020 г. в 09:49 часа
Други
100.87 кв.м
153 180.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Христо Василев Георгиев
СРОК
от 22.09.2020 до 22.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.10.2020 09:45