ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
3
ПЛОЩ
60.47 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Младост
Адрес
ж.к. "Младост 1А", бл. 514, вх. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.01.2022 до 10.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.02.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 68134.4083.127.1.34 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, осем, три, точка, едно, две, седем, точка, едно, точка, три, четири), с адрес гр. София, район „Младост“, ж.к. „Младост 1А“, бл. 514 (петстотин и четиринадесет), вх. 2 (две), ет. 3 (три), ап. 34 (тридесет и четири), находящ се в сграда 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4083.127 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, осем, три, точка, едно, две, седем), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), посочена в документа площ: 60,47 (шестдесет цяло и четиридесет и седем стотни) кв. метра; с прилежащи части: избено помещение № 7 (седем) и 1,818 % ид. части от общите части на сградата; при съседи в сградата самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж – 68134.4083.127.1.35 и 68134.4083.127.1.9, под обекта – 68134.4083.127.1.31, над обекта – 68134.4083.127.1.37; стар идентификатор: няма, а по нотариален акт представлява Апартамент № 34 (тридесет и четири), находящ се в жилищна сграда – блок № 4а-г (четири-а-г), вход Б, на ІІІ (трети) етаж, построена върху държавна земя, кв. „Младост“, състоящо се от една стая, дневна и кухня и сервизни помещения, с 60,47 (шестдесет цяло и четиридесет и седем стотни) кв. метра застроена площ, заедно с припадащите се избено помещение № 7 (седем), и заедно с 1,818 % (едно цяло осемстотин и осемнадесет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата, при съседи на жилището: стълбище, двор, Радка Маркова Кадънкова, двор, при съседи на избеното помещение: коридор, коридор, Радка Маркова Кадънкова

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0884719783
Публикувано на 29 ноември 2021 г. в 14:48 часа
Двустаен апартамент
60.32 кв.м
128 822.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ж.к. Люлин, бл. 981, вх. З (буква "З"), ет. 4
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 07.01.2022 до 07.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.02.2022 09:00
Публикувано на 14 декември 2021 г. в 16:58 часа
Двустаен апартамент
65.66 кв.м
119 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район "Подуяне", бл. 15, вх. И, ет. 6
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.01.2022 до 10.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.02.2022 09:00
Публикувано на 15 декември 2021 г. в 11:07 часа
Двустаен апартамент
67.95 кв.м
35 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, район "Връбница", ул."3019"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 11:00
Публикувано на 15 декември 2021 г. в 11:28 часа
Двустаен апартамент
68.54 кв.м
29 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, район "Връбница", ул."3019"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 11:00