ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
6
ПЛОЩ
65.66 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Подуяне
Адрес
район "Подуяне", бл. 15, вх. И, ет. 6
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.01.2022 до 10.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.02.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.601.181.1.241 (шест, осем, едно, три, четири, точка, шест, нула, едно, точка, едно, осем, едно, точка, едно, точка, две, четири, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК; с адрес на имота гр. София, район „Подуяне“, бл. 15 (петнадесет), вх. И, ет. 6 (шест), ап. 241 (двеста четиридесет и първи); самостоятелният обект се намира на етаж 6 (шести) в сграда с идентификатор 68134.601.181.1 (шест, осем, едно, три, четири, точка, шест, нула, едно, точка, едно, осем, едно, точка, едно); предназначение: жилищна сграда – многофамилна; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.601.181; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта: 1 (едно); посочена в документа площ: няма данни; при съседи в сградата самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж – 68134.601.181.1.242, 68134.601.181.1.240, под обекта – 68134.601.181.1.238, над обекта – 68134.601.181.1.244, а по нотариален акт представлява Апартамент № 241 (двеста четиридесте и едно), находящ се в гр. София, ж.к. „Левски Г“, бл. 15, вх. И, ет. 6, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 65,66 кв. м, ведно с прилежащото му избено помещение № 17 с полезна площ от 3,29 кв. м, ведно с идеалните части от общите части на сградата и 3,426 % идеални части от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток – фасада, запад – стълбище, север – ап. 240, юг – ап. 242, а на избеното помещение: изток – коридор, запад – стълбище, север – преградна стена с вх. З, юг – абонатна станция

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0884719783
Публикувано на 29 ноември 2021 г. в 14:48 часа
Двустаен апартамент
60.32 кв.м
128 822.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ж.к. Люлин, бл. 981, вх. З (буква "З"), ет. 4
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 07.01.2022 до 07.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.02.2022 09:00
Публикувано на 14 декември 2021 г. в 16:51 часа
Двустаен апартамент
60.47 кв.м
120 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. "Младост 1А", бл. 514, вх. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.01.2022 до 10.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.02.2022 09:00
Публикувано на 15 декември 2021 г. в 11:07 часа
Двустаен апартамент
67.95 кв.м
35 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, район "Връбница", ул."3019"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 11:00
Публикувано на 15 декември 2021 г. в 11:28 часа
Двустаен апартамент
68.54 кв.м
29 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, район "Връбница", ул."3019"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 11:00