ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
390.00 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Сердика
Адрес
кв. "Бенковски", местност "Турска ливада"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 10.01.2022 до 10.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.02.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 68134.503.2213 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, Столична община, област София /столица/, одобрени със Заповед РД-18-53/23.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. София, район „Сердика“, кв. „Бенковски“, местност „Турска ливада“, с площ 390 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 5, с номер по предходен план: 001091, при съседи: 68134.503.2227, 68134.503.2214, 68134.503.2202, 68134.503.2208, 68134.503.1507

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0884719783
Публикувано на 16 декември 2021 г. в 15:17 часа
Парцел
22 497.00 кв.м
499 328.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Мрамор
Адрес
м. Равнището
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 10.01.2022 до 10.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.02.2022 09:00
Публикувано на 17 декември 2021 г. в 10:31 часа
Парцел
2 415.00 кв.м
178 132.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район Триадица, ул. Тодор Джебаров - на публична продан се изнася 1/4 идеална част от имота!
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Иванова Митова-Кирезиева
СРОК
от 31.12.2021 до 31.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.02.2022 09:00
Публикувано на 4 януари 2022 г. в 14:33 часа
Парцел
7 540.00 кв.м
438 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Яна
Адрес
с. Яна, район Кремиковци
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 05.01.2022 до 07.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.02.2022 09:00
Публикувано на 10 януари 2022 г. в 15:06 часа
Парцел
1 316.00 кв.м
20 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район Овча Купел, кв. Горна Баня, местността "Требежини"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Цеков Николов
СРОК
от 21.01.2022 до 21.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.02.2022 09:30