ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
2 140.00 кв.м
Населено място
с. Радан войвода
Адрес
с. Радан Войвода
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 08.09.2020 до 08.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.10.2020 13:45
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО , находящо се в село Радан Войвода,общ. Вълчи дол, обл. Варна, с площ от 2140 кв.м. (две хиляди сто и четиридесет квадратни метра), за което е отредено УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-299 (първи - двеста деветдесет и девети) в квартал 64 (шестдесет и четвърти), по плана на с. Радан войвода, урегулиран целия с площ от 2700 кв.м. (две хиляди и седемстотин квадратни метра) и с неуредени регулационни сметки ЗАЕДНО с построените в имота паянтова жилищна сграда със застроена площ от 36 кв.м. (тридесет и шест квадратни метра), паянтова стопанска постройка с площ от 42 кв.м. (четиридесет и два квадратни метра) при граници: от три страни улици и УПИ II-298

Людмил Станев Станев
РЕГ. № ЧСИ
895
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, ул. "Радко Димитриев" № 7, ет.6, офис 2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600509
Мобилен телефон
0878668768
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 14:58 часа
Парцел
700.00 кв.м
10 236.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златина
Адрес
с. Златина
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 14:00
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 16:13 часа
Парцел
520.00 кв.м
1 329.30 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Манастир
Адрес
с. Манастир
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 14:15
Публикувано на 4 август 2020 г. в 09:19 часа
Парцел
1 020.00 кв.м
2 448.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Овчага
Адрес
с. Овчага
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 15:00
Публикувано на 4 август 2020 г. в 16:51 часа
Парцел
1 930.00 кв.м
5 256.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Радан войвода
Адрес
с. Радан Войвода
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 08.09.2020 до 08.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.10.2020 13:30