ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
382.00 кв.м
Населено място
с. Гълъбец
Адрес
с. ГЪЛЪБЕЦ,  общ. ПОМОРИЕ,  обл.  БУРГАС
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 17.01.2022 до 17.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.02.2022 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ и СГРАДА  в с. ГЪЛЪБЕЦ,  общ. ПОМОРИЕ,  обл. БУРГАС, а именно: 
  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18229.56.17 /осемнадесет хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и шест, точка, седемнадесет/, находящ се в с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1473/09.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас, целият с площ от 1320 кв.м. /хиляда триста и двадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за складова база, категория на земята: 3 /трета/, номер по предходен план: 056017,  съседи: 18229.56.21, 18229.56.20, 18229.56.33, 18229.56.18, 18229.56.30, ведно с построената в него СГРАДА с идентификатор № 18229.56.17.1 /осемнадесет хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и шест, точка, седемнадесет, точка, едно/, находяща се в с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1473/09.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: с. Гълъбец, общ. Поморие, обл. Бургас. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 18229.56.17 /осемнадесет хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и шест, точка, седемнадесет/, със застроена площ от 382 кв.м. /триста осемдесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, предназначение: складова база, склад.
  Поземленият имот е неограден, застроен. Теренът е с настилка от асфалт и бетон. Сградата представлява тухлена постройка със скатен, керемиден покрив от дървена конструкция. Сградата е без дограма, измазана е частично. Състои се от две складови помещения със самостоятелни входове.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 22 декември 2021 г. в 16:29 часа
Склад
15.53 кв.м
21 520.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Поморие
Адрес
гр. Поморие, ул. Бузлуджа № 2 А, ет. 0
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Станимира Стефанова Николова
СРОК
от 07.01.2022 до 07.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.02.2022 09:00
Публикувано на 4 януари 2022 г. в 10:09 часа
Склад
0.00 кв.м
100 744.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр.  БУРГАС, кв. „РУДНИК“, местност „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 09.01.2022 до 09.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.02.2022 10:30
Публикувано на 6 януари 2022 г. в 12:10 часа
Склад
2 053.00 кв.м
32 616.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гълъбец
Адрес
с. ГЪЛЪБЕЦ,  общ. ПОМОРИЕ,  обл. БУРГАС
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 17.01.2022 до 17.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.02.2022 13:30
Публикувано на 17 януари 2022 г. в 11:09 часа
Склад
15.05 кв.м
18 750.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
Слънчев бряг
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 21.01.2022 до 21.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.02.2022 11:30