ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
515.00 кв.м
Населено място
с. Гълъбец
Адрес
с. ГЪЛЪБЕЦ,  общ. ПОМОРИЕ,  обл.  БУРГАС
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 17.01.2022 до 17.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
18.02.2022 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

СГРАДА  в с. ГЪЛЪБЕЦ,  общ. ПОМОРИЕ,  обл.  БУРГАС,  с площ от  515 кв.м., а именно: 
СГРАДА с идентификатор № 18229.56.21.1/ осемнадесет хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и шест, точка, двадесет и едно, точка, едно/ находящ се в област Бургас, община Поморие, с. Гълъбец, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-1473/09.08.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: с. Гълъбец, застроена площ на сградата: 515 кв.м. /петстотин и петнадесет квадратни метра/, брой етажи - 1 /един/, предназначение: селскостопанска сграда. Сградата е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 18229.56.21 / осемнадесет хиляди двеста двадесет и девет, точка, петдесет и шест, точка, двадесет и едно /, с площ на  поземления имот: 1630 кв.м. /хиляда шестстотин и тридесет квадратни метра/,  при съседи: 18229.56.20; 18229.56.18; 18229.56.17; 18229.56.30.
  Сградата представлява обор за отглеждане на животни с конструкция от тухлена зидария - неизмазана и скатен ,керемиден покрив върху дървена конструкция. рати и дограми - дървени, стари. Наблюдават се разрушения по покрива и тухлената зидария. Вход - метален портал. Дограма липсва. Сградата е строена през 60-те години на миналия век.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 15 декември 2021 г. в 10:09 часа
Други
1 963.00 кв.м
30 615.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Твърдица
Адрес
с.Твърдица, общ.Бургас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 10:00
Публикувано на 15 декември 2021 г. в 10:13 часа
Други
8 810.00 кв.м
264 448.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Твърдица
Адрес
с.Твърдица, общ.Бургас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 10:00
Публикувано на 15 декември 2021 г. в 10:30 часа
Други
1 225.00 кв.м
29 672.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Твърдица
Адрес
с.Твърдица, общ.Бургас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 10:00
Публикувано на 15 декември 2021 г. в 10:32 часа
Други
1 173.00 кв.м
27 382.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Твърдица
Адрес
с.Твърдица, общ.Бургас
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 10:00