ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Панорама
Етаж
2
ПЛОЩ
180.42 кв.м
Населено място
гр. Созопол
Адрес
гр. СОЗОПОЛ,  ул. „АПОЛОНИЯ“ № 26, ЕТ. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 21.01.2022 до 21.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.02.2022 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА /АПАРТАМЕНТ/ в гр. СОЗОПОЛ,  ул. „АПОЛОНИЯ“ № 26, ЕТ. 2, а именно: 

  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67800.501.437 /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин тридесет и седем/, находящ се в гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Созопол, п.к.8130, общ. Созопол, обл. Бургас, ул. „Аполония” № 26 /двадесет и шест/, с площ по скица от 67 кв.м. /шестдесет и седем квадратни метра/, а по документ за собственост - с площ от 63 кв.м. /шестдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: 475, квартал: 28, парцел: XV, съседи: 67800.501.527, 67800.501.436, 67800.501.524, 67800.501.439, ведно със: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67800.501.437.1.3 /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин тридесет и седем, точка, едно, точка, три/, находящ се в гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-60/04.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед 18-6308/17.06.2019 г. на началника на СГКК-Бургас, с адрес на имота: гр. Созопол, п.к.8130, общ. Созопол, обл. Бургас, ул. ”Аполония” № 26 /двадесет и шест/, ет.2 /втори/. Самостоятелният обект се намира на етаж 2 /втори/ в сграда с идентификатор № 67800.501.437.1 /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин тридесет и седем, точка, едно/, предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 67800.501.437 /шестдесет и седем хиляди и осемстотин, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин тридесет и седем/, предназначение на самостоятелният обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 2 /две/, с площ по скица от 180.42 кв.м. /сто и осемдесет цяло четиридесет и две стотни квадратни метра/, прилежащи части: съответните идеални части от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 67800.501.437.1.1; над обекта: няма, ниво: 2 /две/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: няма, които съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 80, том V, дело № 3868, вх. рег. № 6204/03.05.2007 г. на АВ-Бургас са идентични със:  ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Созопол, общ. Созопол, обл. Бургас, ул. ”Аполония” № 24А /двадесет и четири, буква „А“/, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV-475 /парцел петнадесет римско за имот четиристотин седемдесет и пет/, в кв.28 /двадесет и осми/, идентичен с бивш парцел ХХ-319 /парцел двадесет римско за имот триста и деветнадесет/, в бивш кв.7 /седми/ по плана на града, с площ от 63 кв.м. /шестдесет и три квадратни метра/, при граници на имота: изток - УПИ XVI-476, запад - улица, север - УПИ XVII-477, юг - УПИ XIV-474, ведно с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, на площ от 144 кв.м. /сто четиридесет и четири квадратни метра/ от построената в имота МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от кафе-аперитив на първи етаж и жилищен етаж над него, състоящ се от две спални, хол, трапезария, кухня, всекидневна, баня, тоалетна и антре, както и съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена.
        
    Към момента на описа самостоятелния обект е заснет в КК с идентификатор №  № 67800.501.437.1.3, като под този номер съществува от дата 17.06.2019 г., от когато е последната  промяна в КК. До посочената дата  обектът е бил заснет  под бивш  идентификатор № 67800.501.437.1.2. Бивш обект с идентификатор № 67800.501.437.1.2 е бил на едно ниво, докато  СОС 67800.501.437.1.3 понастоящем представлява  обект тип мезонет на две нива.
  Вписаната ипотека е от дата 03.05.2007 г. и е учредена  над УПИ  и над втори жилищен етаж, състоящ се от две спални, хол, трапезария, кухня, всекидневна, баня, тоалетна и антре, ведно с идеална част от сградата и от правото на строеж, като така описания  обект е идентичен  с бивш СОС 67800.501.437.1.2, а понастоящем представлява ниво едно /първо/ от СОС № 67800.501.437.1.3.
  Въз основа на разрешение за строеж  от 23.11.2006 г., но след  учредяване на ипотеката е извършен основен  ремонт, реконструция и модернизация  на сградата, като същата е надстроена с още един етаж, на който е разположено  едно общо голямо помещение също на две нива, с две тераси, едната от които с панорамна гледка море, предвидено котелно помещение, санитарен възел и изход за покрива. Така надстроената част представлява  второ ниво на СОС 67800.501.437.1.3 и понастоящем е в съсобственост между длъжника Борис Караманов /4/6 идч./ и синовете му  Константин Караманов  /1/6 ид.ч./ и Петър Караманов  /1/6 ид.ч./.  
Имотът се намира на главната улица в старата част на гр. Созопол. Площта на поземления имот е изцяло заета от изградената в имота сграда, част от която е и оценяваният самостоятелен обект.
 Обектът е изграден в сграда от монолитна стоманобетонна конструкция и тухлена и каменна зидария. Външната стена на обекта е с положени външна топлоизолация, фасадна мазилка и боя. Сградата е свързана с градските мрежи на инженерната инфраструктура - В и К и Ел. захранване. 
 Самостоятелният обект представлява мезонет на две нива, всяко от които е на няколко полунива: Първо ниво е разположено на три полунива. Състои се от трапезария и кухня с тоалетна на първо полуниво, коридор, санитарен възел - баня с тоалетна и две спални на втор полуниво и коридор, санитарен възел - баня с тоалетна и две спални, едната от които с тераса на трето полуниво. Второ ниво е разположено на две полунива. Състои се от дневна, котелно помещение, тоалетна и тераса на първо полуниво и спалня с тераса на второ полуниво. Дограма - ПВЦ, стъклопакет. Врати - алуминиеви профили с пълнеж от ПВЦ. Подови настилки - травертин, теракот, гранитогрес и ламинат. Стени и тавани - измазани, шпакловани и боядисани. Ел. ключове, контакти и осветителни тела - поставени. Стълбищата и терасите са обезопасени с метални парапети. Санитарните възли са облицовани с фаянс и теракот и оборудвани по предназначение. В обекта е изградена отоплителна инсталация от радиатори, тръбна разводка и колектор, но не е монтиран котел.

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 9 декември 2021 г. в 11:08 часа
Многостаен апартамент
107.00 кв.м
274 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Свети Влас
Адрес
гр. Свети Влас, "ЕЛА"
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 19.12.2021 до 19.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.01.2022 13:30
Публикувано на 17 декември 2021 г. в 12:40 часа
Многостаен апартамент
126.10 кв.м
73 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
гр. Бургас, п.к.8000, ул.”Лермонтов” № 32, ет.2
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 24.12.2021 до 24.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.01.2022 10:30
Публикувано на 4 януари 2022 г. в 09:45 часа
Многостаен апартамент
87.00 кв.м
52 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
Адрес
КК „Слънчев бряг-запад”, общ. Несебър, обл. Бургас, к-с „Бляк Сий”, секция 3, ет. 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Наско Великов Георгиев
СРОК
от 07.01.2022 до 07.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.02.2022 10:30
Публикувано на 17 януари 2022 г. в 11:46 часа
Многостаен апартамент
266.90 кв.м
157 248.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Равда
Адрес
с.Равда, ул."Хоризонт"
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 21.01.2022 до 21.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.02.2022 11:00