ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
ПЛОЩ
47.00 кв.м
Населено място
с. Граматиково
Адрес
с.Граматиково, общ.Малко Търново, обл.Бургас, местност „Боже име”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 24.01.2022 до 24.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.02.2022 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с.Граматиково, общ.Малко Търново, обл.Бургас, местност „Боже име”, с площ от 3 000 кв.м., ведно с БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, както следва:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с.Граматиково, общ.Малко Търново, обл.Бургас, местност „Боже име”, целият с площ от 3 000 кв.м. /три хиляди квадратни метра/, съставляващ имот № 001305 /нула, нула, хиляда триста и пет/, начин ан трайно ползване: бензиностанция, при граници и съседи: имот № 001300 - пасище, мера-земя по чл.19, имот № 001171 - път II кл. - на държавата, имот № 001307 - пасище, мера-земя по чл.19, имот № 001171 - път II кл. - на държавата, ведно с построените в имота МАСИВНА СГРАДА - БЕНЗИНОСТАНЦИЯ, с площ от 47 кв.м. /четиридесет и седем квадратни метра/; БИТОВА СГРАДА, с площ от 52 кв.м. /петдесет и два квадратни метра/ и КОЗИРКА, с площ от 398 кв.м. /триста деветдесет и осем квадратни метра/, като съвкупност от земя, сгради, вертикална планировка, инженерна инфраструктура, машини и съоръжения и ДМА, съгласно протокол за опис на имущество от 07.12.2017 г.

Бензиностанцията е действаща с три бензинови колонки марка „Адост”, от които едната е повредена и се използва за резервни части. 
Бензиностанцията разполага с 5 броя подземни резервоари с вместимост 2 000 литра /32 куб. метра/, от които двата резервоара - работят, а другите три - не са в експлоатация

2/ ДВИЖИМИ ВЕЩИ

1. Бензиноколонка „Адост” - 3 бр.
2. Подземен резервоар - 32 куб.м.
3. Дизел - на мъртво ниво - 500 литра
4. Бензин - на мъртво ниво - 500 литра
5. Резервоар за течно гориво - 5 куб.м. за отработено масло към канал за смяна на масла
6. система ЕКАПФ - за директна връзка с НАП
7. Въздушен компресор
8. Водоструйка /повредена/
9. Дизелов генератор - 30 kW
10. Офис обзавеждане /бюра - 2 бр., столове - 2 бр./
11. Компютърна конфигурация - 2 бр. - гледане с камера НАП, монитор - 2 бр. DEU и ACER - 7 инча, принтер Samsung
12. Система за видеонаблюдение - 4 камери
13. Климатик Daikin - 2 бр.
14. Монитор със стойка Sony
15. Стелажи - 4 бр. и 3 бр. на колела
16. Сенник /тента/
17. Сървър
18. Принтер Dell - 1 бр.
19. Бойлер Теси
20. Ел.табло за ел.захранване на бензиностанция

ОБЩАТА НАЧАЛНА ЦЕНА като съвкупност от земя, сгради, вертикална планировка, инженерна инфраструктура, машини и съоръжения и ДМА е в размер на 127 968.30 лв. /сто двадесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и тридесет стотинки/

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт