ПЛОЩ
5 318.00 кв.м
Населено място
гр. Сунгурларе
Адрес
с.ПОДВИС,  общ.  СУНГУРЛАРЕ, местност „САИТЕ“
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 22.01.2022 до 22.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.02.2022 14:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 /една втора/ идеална част от  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  в с.ПОДВИС,  общ.  СУНГУРЛАРЕ, местност „САИТЕ“,  а именно: 

1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56959.10.26 /петдесет и шест хиляди деветстотин петдесет и девет, точка, десет, точка, двадесет и шест/, находящ се в с. Подвис, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1956/11.12.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот: с. Подвис, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, местност „САИТЕ”, площ от 5 318 кв.м. /пет хиляди триста и осемнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 8 /осма/, номер по предходен план: 010026, съседи: 56959.10.28, 56959.10.27, 56959.10.37, 56959.10.3
Имотът представлява необработваема нива, част от голям земеделски блок, превърнат в пасище.

GPS координати N 42° 50`18.24``
        E 26° 48`49.60``

Делян Илиянов Николов
РЕГ. № ЧСИ
804
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Бургас, ул. "Славянска" No71, ет.3
Окръжен съд
Бургас
Телефон
056 825202
Мобилен телефон
0887381053
уебсайт
Публикувано на 13 декември 2021 г. в 11:08 часа
Земеделска земя
11 835.00 кв.м
24 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каблешково
Адрес
гр. Каблешково, м. "Давали"
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 27.12.2021 до 27.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.01.2022 13:30
Публикувано на 17 декември 2021 г. в 13:44 часа
Земеделска земя
5 407.00 кв.м
987.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черни връх
Адрес
местност КАБАТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Пеев Михалев
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 11:30
Публикувано на 17 декември 2021 г. в 13:54 часа
Земеделска земя
14 333.00 кв.м
17 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Бургас
Адрес
кв. Банево
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Пеев Михалев
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 11:30
Публикувано на 17 декември 2021 г. в 14:00 часа
Земеделска земя
29 497.00 кв.м
2 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Присад
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Пеев Михалев
СРОК
от 20.12.2021 до 20.01.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.01.2022 11:30