ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Гредоред
Екстри
Вода, Електрозахранване
ПЛОЩ
236.00 кв.м
Населено място
гр. Русе
Адрес
ул. Екзарх Йосиф № 46
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 24.01.2022 до 24.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.02.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град Русе, община Русе, област Русе, по улица Екзарх Йосиф № 46 (четиридесет и шест), с площ 236 кв.м. (двеста тридесет и шест квадратни метра) - по кадастрална скица, а по нотариален акт и удостоверение за данъчна оценка - с площ 229 кв.м. (двеста двадесет и девет квадратни метра), представляващо поземлен имот с идентификатор 63427.2.1039 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, хиляда тридесет и девет), трайно предназначение - урбанизирана територия, начин на трайно ползване - ниско застояване (до 10 м.), със стар идентификатор: ПИ № 1039 (хиляда тридесет и девет), в кв. 12 (квартал дванадесет) по кадастралния план на гр. Русе, заедно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 63427.2.1039.1 ( шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, хиляда тридесет и девет, точка, едно), със застроена площ 63 кв.м. (шестдесет и три квадратни метра) - по кадастрална скица, а по нотариален акт и удостоверение за данъчна оценка с площ 64,80 кв.м. (шестдесет и четири квадратни метра и и осемдесет квадратни дециметра), при граници и съседи за целия имот: 63427.2.1038, 63427.2.3382, 63427.2.1040, 63427.2.1037.

Милкана Борисова Македонска
РЕГ. № ЧСИ
831
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Борисова” №23, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 828839
Мобилен телефон
0892260747
Публикувано на 14 януари 2022 г. в 10:45 часа
Къща с парцел
1 222.00 кв.м
3 067.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бистренци
Адрес
ул. Д- р Петър Берон № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 23.01.2022 до 23.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.02.2022 09:00
Публикувано на 14 януари 2022 г. в 11:16 часа
Къща с парцел
1 480.00 кв.м
2 351.70 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бистренци
Адрес
ул. Витоша
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милкана Борисова Македонска
СРОК
от 23.01.2022 до 23.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.02.2022 09:00