ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
1
ПЛОЩ
145.00 кв.м
Населено място
гр. Лясковец
Район
Лясковец
Адрес
гр.Лясковец, ул.Капитан Дядо Никола №12
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 15.01.2022 до 15.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.02.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/4 /една четвърт/ идеална част от 1/3 /една трета/ идеална част от НЕДВИЖИМ ИМОТ с кадастрален № 1233, за който е отреден урегулиран поземлен имот II – 1233/две римско за хиляда двеста тридесет и три арабско/, в кв. № 81 /осемдесет и първи/ по Подробен устройствен план – План за регулация на град Лясковец, Община Лясковец, Област Велико Търново, одобрен със Заповед № 346/09.06.1993г., Кадастрален план, одобрен със Заповед № 300 – 4 – 49/31.10.2003г., План за улична регулация, одобрен с Решение № 277/28.04.2005г., съгласно СКИЦА № 604/02.10.2020г., издадена от Община Лясковец, с площ на имота 819 кв.м/осемстотин и деветнадесет кв.метра/, при граници за имота: на изток – имот 1232, на юг – Улица, на запад – Улица, имот 1190, и 1/4 идеална част от ПЪРВИ ЕТАЖ от построената в този имот триетажна жилищна сграда, състоящ се от: три спални, дневна, кухня , баня, тоалетна, коридор, три тераси – към кухнята, към дневната и към една от спалните и една закрита тераса – зимна градина, със застроена площ, измерена на място от 145,00 /сто и четиридесет и пет/ квадратни метра, при граници: стълбище и коридор, отдолу – гаражи и избени помещения, отгоре – втори жилищен етаж; заедно със 1/4 идеална част от прилежащите към него: ИЗБА с площ от 9 /девет/ квадратни метра, при граници: коридор, избено помещение на сем. Комитови и външна стена, и ГАРАЖ № 1 /едно/ с площ от 12.00 /дванадесет/ квадратни метра, разположен в най-югоизточната част на сутеренен етаж, при граници: улица, гараж на сем. Минчеви с вход и стълбище за общо ползване, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 30 декември 2021 г. в 15:52 часа
Етаж от къща
440.00 кв.м
24 336.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Горна Оряховица
Адрес
гр. Горна Оряховица
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 03.01.2022 до 03.02.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
04.02.2022 11:00