ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
3
ПЛОЩ
107.79 кв.м
Населено място
гр. Монтана
Адрес
ул."Илия Маринов"№1,ет.,ап.9
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  • САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 48489.10.631.1.9 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет, точка, десет, точка, шестстотин тридесет и едно, точка, едно, точка, девет/ по  кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-29/05.04.2006 г. на Изпълнителния Директор на АК, с адрес на имота: гр. Монтана, ул. Илия Маринов № 1, ет. 3, ап. 9, самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот 48489.10.631 /четиридесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и девет, точка, десет, точка, шестстотин тридесет и едно/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 107.79 кв.м., Прилежащи части: мазе № 9 от 8,6 кв.м.; 4.18% ид. ч. от общите части на сградата и 6.01% ид. ч. от правото на строеж, Ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 48489.10.631.1.8, под обекта: 48489.10.631.1.5, над обекта: 48489.10.631.1.14.
Мая Цветанова Иванова
РЕГ. № ЧСИ
748
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Монтана, бул. Трети март № 68, ет.1
Окръжен съд
Монтана
Телефон
096 305205
Мобилен телефон
0895 474353
Публикувано на 4 септември 2020 г. в 16:03 часа
Тристаен апартамент
97.15 кв.м
38 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Лом
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Момчил Петков Нелов
СРОК
от 08.09.2020 до 08.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.10.2020 09:00