ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
1 179.00 кв.м
Населено място
гр. Белово
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 23.08.2020 до 23.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.09.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 03592.503.1933(нула три пет девет две точка пет нула три точка едно девет  три три) по КККР на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-34/20.05.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК., находящ се в гр.Белово, общ.Белово, област Пазарджик, с площ от 1179 кв.м./хиляда сто седемдесет и девет кв.м./, с трайно предназначение на територията:Урбанизирана, с начин на трайно ползване:Незастроен имот  за производствен , складов обект. Стар идентификатор : няма. Номер по предходен план:квартал 128, парцел IV. При граници и съседи  на поземления имот:03592.4.327, 03592.4.329, 03592.503.1934,03592.503.1930, 03592.503.1929, 03592.503.1928.

Деница Йорданова Станчева
РЕГ. № ЧСИ
889
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Иван Вазов" № 1, ет.3
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 444044
Мобилен телефон
0887548648
уебсайт
Публикувано на 24 август 2020 г. в 09:11 часа
Производствен имот
42 810.00 кв.м
880 706.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Септември
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деница Йорданова Станчева
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 11:00
Публикувано на 2 септември 2020 г. в 09:17 часа
Производствен имот
2 815.00 кв.м
326 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Варвара
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 12.09.2020 до 12.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2020 15:30
Публикувано на 10 септември 2020 г. в 15:51 часа
Производствен имот
665.00 кв.м
196 658.28 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пазарджик
Адрес
ул. „Златица“ № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 14.09.2020 до 14.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.10.2020 15:00
Публикувано на 10 септември 2020 г. в 15:57 часа
Производствен имот
534.00 кв.м
299 062.44 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пазарджик
Адрес
ул. „Златица“ № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Ценов Тарльовски
СРОК
от 14.09.2020 до 14.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.10.2020 15:00