ПЛОЩ
11 353.00 кв.м
Населено място
с. Сандрово
Адрес
1050-2019- м-ст ЕМЕШЕНЛИЯТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65348.42.34 /шест пет три четири осем точка четири две точка три четири/, находящ се в с. Сандрово, общ. Русе, обл. Русе, местност ЕМЕШЕНЛИЯТА, с площ 11 353 кв.м. /единадесет хиляди триста петдесет и три квадратни метра/; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: НИВА; категория на земята: 3 /трета/; предходен идентификатор: няма; номер по предходен план: 042034. Съседи на поземления имот: 65348.17.162, 65348.42.5, 65348.42.16, 65348.42.35.

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 14 240.00 лв.вписана Възбрана в полза на БАНКА ДСК ЕАД,

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00ч. до 18:00ч. за оглед на имота.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 1 септември 2020 г. в 11:09 часа
Земеделска земя
3 001.00 кв.м
3 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Екзарх Йосиф
Адрес
ИД 693/2011г - с. Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, местност БАНКАТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 28.09.2020 до 28.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2020 10:00
Публикувано на 1 септември 2020 г. в 11:16 часа
Земеделска земя
7 000.00 кв.м
7 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Екзарх Йосиф
Адрес
ИД 693/2011г. - с. Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, местност БАНКАТА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 28.09.2020 до 28.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2020 10:00
Публикувано на 1 септември 2020 г. в 11:21 часа
Земеделска земя
7 001.00 кв.м
3 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Екзарх Йосиф
Адрес
ИД 693/2011г. - с. Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе, местност ДОМУЗЛУКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 28.09.2020 до 28.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.10.2020 10:00
Публикувано на 2 септември 2020 г. в 14:25 часа
Земеделска земя
5 002.00 кв.м
3 095.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черешово
Адрес
1/2 идеална част
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 15.09.2020 до 15.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.10.2020 09:00