ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екрстри
Вода, Електрозахранване
Етаж
1
ПЛОЩ
1 165.00 кв.м
Населено място
гр. Симеоновград
Адрес
ул."Гагарин" № 22
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Калинка Стайкова Араклиева
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

921/1165 идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VIII-984 в кв. 68 /шестдесет и осми/по подробния устройствен план на гр. Симеоновград, общ. Симеоновград, обл. Хасково, одобрен със Заповед № 368/1989 г., застроен и незастроен, с адрес: гр. Симеоновград, ул. ”Гагарин”  № 22, целият с площ от 1165 кв.м. /хиляда сто шестдесет и пет квадратни метра/, ведно с целия ПЪРВИ САМОСТОЯТЕЛЕН  ЖИЛИЩЕН  ЕТАЖ от  построената в имота двуфамилна двуетажна жилищна сграда със застроена площ от    80 кв.м. /осемдесет квадратни метра/, съгласно удостоверение по чл. 264 ал. 1 от ДОПК   изх.№ 0929000171/18.02.2008 г. на Община Симеоновград, както и ведно с построения в имота ГАРАЖ със застроена площ от 28 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/, съгласно  удостоверение по чл. 264, ал. 1 от ДОПК  изх. № 0929000171/18.02.2008 г. на Община  Симеоновград, при граници и съседи на имота: улица, УПИ VII - 985, УПИ XII - 978, УПИ IX-983 - ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА - 3 780 лв. /три хиляди седемстотин и осемдесет лева/;

Калинка Стайкова Араклиева
РЕГ. № ЧСИ
771
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Хасково, ул. Преслав No31, ет.3, офис 12
Окръжен съд
Хасково
Телефон
038 626662; 038 622868
Мобилен телефон
0888226446
Публикувано на 20 август 2020 г. в 09:54 часа
Парцел с къща
544.00 кв.м
17 370.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Хасково
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Самуил Митков Пеев
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 09:30
Публикувано на 21 август 2020 г. в 11:41 часа
Парцел с къща
669.00 кв.м
84 064.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Харманли
Адрес
ул."Бубарска" № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 11:30
Публикувано на 24 август 2020 г. в 10:13 часа
Парцел с къща
1 250.00 кв.м
7 864.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Поляново
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Самуил Митков Пеев
СРОК
от 05.09.2020 до 05.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2020 10:30
Публикувано на 7 септември 2020 г. в 15:51 часа
Парцел с къща
1.87 кв.м
8 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сусам
ОКРЪЖЕН СЪД
Хасково
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николета Маринова Кавакова
СРОК
от 15.09.2020 до 15.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.10.2020 11:00