ПЛОЩ
1 999.00 кв.м
Населено място
гр. Велики Преслав
Адрес
местност КРУШИТО
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ
  1. ½ ид.ч. От Поземлен имот 58222.344.9, област Шумен, община Велики Преслав, гр. Велики Преслав, ул. -, м. КРУШИТО, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Овощна градина, площ 1999 кв.м., стар номер 344009, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-44/09.07.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, при съседи: 58222.344.20; 58222.344.23; 58222.344.10 и 58222.344.33; Имотът представлява обработваема земеделска земя. Разстояние до населено място от 1 до 3 км. Разстояние до път с трайна настилка до 1 км.
Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 7 август 2020 г. в 12:08 часа
Земеделска земя
1 000.00 кв.м
400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
местност ЛИПАРУ
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 7 август 2020 г. в 12:11 часа
Земеделска земя
1 000.00 кв.м
400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
местност ЛИПАРУ
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 7 август 2020 г. в 12:13 часа
Земеделска земя
1 230.00 кв.м
320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
местност ДРАГОЕВСКА РЕКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00
Публикувано на 7 август 2020 г. в 12:17 часа
Земеделска земя
2 000.00 кв.м
400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
местност ШУМАКА
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 09:00