ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
1 374.00 кв.м
Населено място
гр. Летница
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43476.315.617 /четири, три, четири, седем, шест, точка, три, едно, пет, точка, шест, едно, седем/, по кадастралната карта на гр. Летница, одобрена със заповед № РД-18-68 от 02.06.20058г. на Изпълнителния директор на АГКК, целия с площ от 1374 кв.м. /хиляда триста седемдесет и четири/, находящ се в урбанизираната територия на гр. Летница, ул. „Цанко Бакалов“ № 17, с начин на трайно ползване- за ниско застрояване / до 10 метра/, при граници и съседи на имота: имоти с идентификатори: 43476.315.1979, 43476.315.1988, 43476.315.1558, 43476.315.614, 43476.315.1557, ведно с построените в него:  СГРАДА с идентификатор 43476.315.617.1 /четири, три, четири, седем, шест, точка, три, едно, пет, точка, шест, едно, седем, точка, едно/, със застроена площ от 79 кв.м. /седемдесет и девет/, брой етажи 1 /един/, предназначение- жилищна сграда- еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 43476.315.617.2 / четири, три, четири, седем, шест, точка, три, едно, пет, точка, шест, едно, седем, точка, две/, със застроена площ от 46 кв.м. /четиридесет и шест/, брой етажи 1 /един/, предназначение жилищна сграда- еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 43476.315.617.3 /четири, три, четири, седем, шест, точка, три, едно, пет, точка, шест, едно, седем, точка, три/, със застроена площ от 55 кв.м. /петдесет и пет/, брой етажи 1 /един/, предназначение- селскостопанска сграда.

             <br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело №1423/16 <br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората – Toни Тодоров, тел. 0879 634 661, <br />email: <a href="[email protected]">[email protected]</a></str

ong>                                                                                                                                                                               

 

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "България" № 5, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 28 юли 2020 г. в 13:05 часа
Къща
110.00 кв.м
17 136.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Летница
Адрес
ул. "България" № 25
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 09:14
Публикувано на 3 август 2020 г. в 09:37 часа
Къща
66.00 кв.м
19 944.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ловеч
Адрес
Хлевене
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 09:00
Публикувано на 3 август 2020 г. в 11:43 часа
Къща
96.00 кв.м
12 960.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горан
Адрес
с. Горан, ул. Дяко Иванов" № 4
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 14:00
Публикувано на 4 август 2020 г. в 10:39 часа
Къща
75.00 кв.м
24 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Априлци
Адрес
Ппл." Марин Сяров" 8
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 09:00