ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
503.00 кв.м
Населено място
с. Илия Блъсково
Адрес
ул.ГЕОРГИ ДИМИТРОВ 68
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 05.09.2020 до 05.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

РЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА - МАСИВНА СГРАДА С НАВЕС .,Г" ОБРАЗЕН СЪС ЗП 503 КВ.М., ПОСТРОЕНИ В ПАРЦЕЛ 4 КВ.10 ПО ПЛАНА НА С. ИЛИЯ БЪСКОВО, ОБЛ. ШУМЕН, УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" 68. С ОПИСАНИЕ ПО СКИЦИ: Сграда 32706.501.457.1. област Шумен, община Шумен, с. Илия Блъсково, п.к. 9813, ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, вид собств. Частна. функц. предн. Селскостопанска страда, брой етажи 1. застроена площ 211 кв.м.. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-25/05.06.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Заповед за изменение на КККР № КД-14-27-3686/31.10.2008 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ШУМЕН ПОСТРОЕНА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 32706.501.457, ПРИ СЪСЕДИ ЗА ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ: 32706.501.458; 32706.501.456; 32706.501.452; 32706.501.451 И Сграда 32706.501.457.2. област Шумен, община Шумен. с. Илия Блъсково, п.к. 9813. ул. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, вид собств. Частна, функц. предн. Селскостопанска сграда, брой етажи 1. застроена площ 202 кв.м.. Заповед за одобрение на КККР № РД-18-25/05.06.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-27- 3686/31.10.2008 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - ШУМЕН. ПОСТРОЕНИ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 32706.501.457. ПРИ СЪСЕДИ ЗА ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ: 32706.501.458; 32706.501.456; 32706.501.452; 32706.501.451.

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0888410088
уебсайт
Публикувано на 30 юли 2020 г. в 12:55 часа
Производствен имот
12 831.00 кв.м
576 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тимарево
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 29.08.2020 до 29.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2020 09:00
Публикувано на 3 август 2020 г. в 09:58 часа
Производствен имот
2 911.00 кв.м
76 968.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Длъжко
Адрес
местност Куванлъка
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 05.09.2020 до 05.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2020 09:00
Публикувано на 5 август 2020 г. в 15:40 часа
Производствен имот
22 653.00 кв.м
630 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Тодор Икономово
Адрес
местност "Чаир"
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ана Рашева Рашева
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 14:00
Публикувано на 24 август 2020 г. в 16:01 часа
Производствен имот
153.00 кв.м
33 696.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велики Преслав
Адрес
ул.Виница №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 15.09.2020 до 15.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.10.2020 09:00