ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екрстри
Вода, Електрозахранване, Панорама, Регулация
Етаж
3
ПЛОЩ
162.75 кв.м
Населено място
гр. Петрич
Адрес
ул. Бабуна 39
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 12:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан е ЖИЛИЩЕН АПАРТАМЕНТ, със ЗП от 162.75 кв. м., състоящ се от кухненски бокс, дневна три спални, две бани с тоалетна, две антрета и балкони, находящи се на ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, изграден на кота + 8.40, съгласно инвестиционен проект одобрен на 30.08.1995 г. от Главния архитект на Община Петрич от четириетажна жилищна сграда, съдържаща партер – магазини, построени на кота +0.00, първи жилищен етаж построен на кота +2.80, втори жилищен етаж построен на кота +5.60, трети жилищен етаж построен на кота +8.40, като котите са от североизточната фасада, съгласно одобрен  архитектурен проект от 30.11.1994г. и коригиран на 30.08.1995г. на Главния архитект на Община Петрич, която жилищна сграда е построена в поземлен имот планоснимачен 723, в кв. 24 по плана на гр.Петрич, одобрен със Заповед 102/13.02.1990г. на Кмета на община Петрич, с площ на поземления имот от 515 кв.м., при граници на имота по скица: поземлен имот 725, УПИ 6-722, улица „Бабуна”, всички в квартал 24 по плана на гр.Петрич, ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, който по кадастрална карта представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56126.601.723.1.3, находящ се в гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр.Петрич, ул. „Бабуна” №39, ет.3, самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.723, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: няма данни, ниво: 1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 56126.601.723.1.2, над обекта: 56126.601.723.1.4.

ТРЕТИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ е изграден на кота + 8,40 със застроена площ от 162.75 кв.м, находящ се  в сградата построена в   ПИ 723, кв. 24 - ул. “Бабуна” № 39, гр. Петрич,  както и съответните ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото. Конструкцията на сградата е монолитна с носещи стоманобетонни плочи и колони и тухлени стени. Покривът е дървен, скатен, покрит с керемиди. Отвън сградата е с варо – циментова мазилка. Стърбищната клетка е с теракот  и мрамор по стъпала до втори етаж, а до трети етаж е на стоманобетонова плоча и на варова мазилка по стени. Построена е през 2000 г. Апартаментът  се състои от кухненски бокс, трапезария с дневна,  три спални,  три тераси, две бани с тоалетни, мокро помещение  и  антре. Състоанието на обекта се характеризира със следното: пода е  на стоманобетонова плоча, а стените и таваните на варова мазилка. Санитарните възли  са с ВиК инсталация, но също са само с мазилка.  Дограмата е  дървена – двукатна, частично поставена. 

Имотът се намира в на ъгъла на ул. „Струма” и ул. „Бабуна” в  гр. Петрич, в близост до автогарата, училище и др. Пътят до и край обекта е асфалтиран. До оценявания имот има места за паркиране. Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура.

          Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Петрич, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4  ГПК /.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт
Публикувано на 8 август 2020 г. в 10:21 часа
Етаж от къща
76.00 кв.м
46 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
ул. „Екзарх Йосиф” 86
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 11:30
Публикувано на 8 август 2020 г. в 10:29 часа
Етаж от къща
74.00 кв.м
31 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
ул. „Христо Ботев” №59
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 10:00
Публикувано на 18 август 2020 г. в 17:00 часа
Етаж от къща
90.00 кв.м
90 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Благоевград
Адрес
ул. "Асен Итов" №17
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 11:30
Публикувано на 20 август 2020 г. в 12:36 часа
Етаж от къща
86.00 кв.м
32 405.83 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Петрич
Адрес
: гр. Сандански, п.к. 2800, ул. „ПРЕСИЯН“ № 11, вх. А, ет. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 09:00