ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екрстри
Вода, Електрозахранване, Кабелна телевизия, Панорама, Регулация
Етаж
3
ПЛОЩ
228.00 кв.м
Населено място
с. Баня
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан е УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XX -225 /двадесети за имот планоснимачен номер  двеста двадесет и пети/ от кв. 11 /единадесети/ по плана на село Баня, община Разлог, Благоевградска обл., одобрен със заповед №19-0334/1990 г. на Кмета на Общината, с площ от 320 /триста и двадесет/ кв. м., при съседи: УПИ XVIII-226 /осемнадесети за имот планоснимачен номер  двеста двадесет и шести/, УПИ III-220 /трети за имот планоснимачен номер  двеста и двадесети/ и УПИ XXI-224 /осемнадесети за имот планоснимачен номер  двеста двадесет и четвърти/, ведно с построената в него ТРИЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА.

ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН.

Общата застроена площ на сградата е 228 кв. м. Сградата е строена през 1966 г. Имотът е разположен в северната част на село Баня, на 100 м. от центъра

          Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт
Публикувано на 31 юли 2020 г. в 16:11 часа
Къща
109.00 кв.м
135 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
ул. “Стефан Караджа" 36
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 10:30
Публикувано на 17 август 2020 г. в 14:11 часа
Къща
72.00 кв.м
25 208.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кавракирово
Адрес
общ. Петрич, ул. "Синчец" №14
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 18.08.2020 до 18.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.09.2020 13:00
Публикувано на 19 август 2020 г. в 17:48 часа
Къща
98.00 кв.м
54 158.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добринище
Адрес
ул. "Хан Аспарух" №21а
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 21.08.2020 до 21.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.09.2020 13:00
Публикувано на 26 август 2020 г. в 09:53 часа
Къща
120.75 кв.м
25 033.42 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Скрът
Адрес
с. Скрът, EKATTE 66901, община Петрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 28.08.2020 до 28.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.09.2020 10:00