ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екрстри
Вода, Електрозахранване, Панорама, Регулация
Етаж
2
ПЛОЩ
76.00 кв.м
Населено място
гр. Разлог
Адрес
ул. „Екзарх Йосиф” 86
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан е ½ /една втора идеална част/ от поземлен имот в гр. Разлог, ул. „Екзарх Йосиф” 86 с площ от 390 кв. м. (триста деветдесет квадратни метра), ведно с втори етаж на жилищна сграда, построена в имота с РЗП 76.00 кв. м. (седемдесет и шест квадратни метра).

А). ЗЕМЯ:  ½ ид. част от ПИ 61813.761.285, гр. Разлог, п.к. 2760, ул.Екзарх Йосиф № 86, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ от 390 кв. м.

 

Имотът е разположен в западната част на града, на главната улица свързваща град Благоевград и град Разлог, ул.Екзарх Йосиф № 86. Кварталът е с изградена инженерна инфраструктура, включваща Ел, водопровод, канализация, улична мрежа, телефонизация, транспортна достъпност.

 

Б). СГРАДА:

ВТОРИ ЕТАЖ, представляващ  СОС с идентификатор 61813.761.285.1.2 с адрес на имота: гр. Разлог, ул. „Екзарх Йосиф” 86, ет.2, ап.2, с площ от 76 кв. м., от построената  в имота ДВУЕТАЖНА  ЖИЛИЩНА СГРАДА  с идентификатор 61813.761.285.1..

 

Година на изграждане

Година на основен ремонт

1976 г.

2009 г.

Конструкция

Фасади

 

Покрив

Конструкцията на сградата е стоманобетонна  с тухлени стени.  Фасади – Отвън сградата е с изолация и минерална мазилка.

Покривът е с дървена конструкция, покритие с керамични керемиди.

Функционално разпределение

 

В  етажа са обособени кухня с дневна, две спални, две тераси  и санитарно помещение.

Довършителни видове работи:

Под

стени

таван на помещенията

дограма-прозорци

стълбище

 

Циментова замазка

мазилка

мазилка

ПВЦ – златен дъб.  

На тухла /без мазилка/

Инсталации

Ел, – стандартно изпълнена

ВиК-стандартно изпълнена

 

На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

          Задатък в размер на 10 % върху начална та цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4  ГПК /.

 

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт
Публикувано на 8 август 2020 г. в 10:00 часа
Етаж от къща
162.75 кв.м
50 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Петрич
Адрес
ул. Бабуна 39
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 25.08.2020 до 25.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2020 12:30
Публикувано на 8 август 2020 г. в 10:29 часа
Етаж от къща
74.00 кв.м
31 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разлог
Адрес
ул. „Христо Ботев” №59
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 01.09.2020 до 01.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.10.2020 10:00
Публикувано на 18 август 2020 г. в 17:00 часа
Етаж от къща
90.00 кв.м
90 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Благоевград
Адрес
ул. "Асен Итов" №17
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мартин Боянов Кацарски
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 11:30
Публикувано на 20 август 2020 г. в 12:36 часа
Етаж от къща
86.00 кв.м
32 405.83 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Петрич
Адрес
: гр. Сандански, п.к. 2800, ул. „ПРЕСИЯН“ № 11, вх. А, ет. 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 24.08.2020 до 24.09.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
25.09.2020 09:00