ПЛОЩ
1 500.00 кв.м
Населено място
с. Кюлевча
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 29.05.2022 до 29.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.06.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО с площ от 1 500 кв.м./хиляда и петстотин кв.м./ в урбанизирана територия на с.Кюлечва, общ.Каспичан, обл.Шумен, за което е отреден УПИ № I739 /първи за седемстотин тридесет и девет/ в квартал 66 /шестдесет и шест/ по плана на селото, заедно с построените в имота: ПАЯНТОВО ЖИЛИЩЕ със застроена площ от 32 кв.м./тридесет и два кв.м./, заедно с мазе от 32 кв.м./тридесет и два кв.м./, ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ от 14 кв.м./четиринадесет кв.м./, НАВЕС с оградни стени със застроена площ от 20 кв.м./двадесет кв.м./, при съседи: от две страни – улици, УПИ IX – 746, УПИ XII - 740

Даниела Жечева Златева
РЕГ. № ЧСИ
876
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Шумен, ул.”Съединение” 119А, ет.1
Окръжен съд
Шумен
Телефон
054 802125
Мобилен телефон
0894373204
уебсайт
Публикувано на 19 април 2022 г. в 13:24 часа
Парцел с къща
1 020.00 кв.м
12 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Преселка
Адрес
ул.Аврора №10
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 29.05.2022 до 29.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.06.2022 09:00
Публикувано на 9 май 2022 г. в 11:18 часа
Парцел с къща
505.00 кв.м
1 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Черни връх
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Даниела Жечева Златева
СРОК
от 14.06.2022 до 14.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.07.2022 09:00
Публикувано на 26 май 2022 г. в 09:59 часа
Парцел с къща
569.00 кв.м
5 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шумен
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росен Стефанов Русев
СРОК
от 06.06.2022 до 06.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.07.2022 09:00
Публикувано на 2 юни 2022 г. в 14:44 часа
Парцел с къща
1 000.00 кв.м
1 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Избул
ОКРЪЖЕН СЪД
Шумен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ясен Йорданов Бойчев
СРОК
от 05.06.2022 до 05.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.07.2022 10:30