ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Етаж
3
ПЛОЩ
72.36 кв.м
Населено място
гр. Лозница
Адрес
гр.Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, ж.к.Найден Кючуков, бл.3/три/, вх.Б
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 30.05.2022 до 30.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2022 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Самостоятелен обособен обект в жилищна сграда - ЖИЛИЩЕ № 14/четиринадесет/, находящо се в гр.Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, ж.к.Найден Кючуков, бл.3/три/, вх.Б, състоящ се от две спални, хол, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 72.36 /седемдесет и две цяло и тридесет и шест/ кв.м., при граници: ляво - апартамент 15, дясно - апартамент 13, горе - апартамент 17, долу - апартамент 11, ведно с прилежащо Избено помещение № 14/четиринадесет/, с полезна площ от 12.60 /дванадесет цяло и шестдесет стотни/ кв.м., при граници - ляво - изба 13, дясно - изба 15, горе - първи жилище етаж, както и 4.84 /четири цяло и осемдесет и четири стотни/% ид.ч. от общите части на сградата и 11.52 /единадесет цяло и петдесет и две стотни/% ид.ч. от правото на строеж върху мястото от 83.88/осемдесет и три цяло осемдесет и осем стотни/ кв.м., върху което е построена сградата, съставляващо УПИ I /едно римско/, в кв. 54/петдесет и четири/ по плана на гр.Лозница, одобрен със Заповед № 443/1978 г.

с начална цена: 41040.00 ЛВ.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 20 май 2022 г. в 11:44 часа
Двустаен апартамент
75.65 кв.м
22 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Завет
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 06.06.2022 до 06.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.07.2022 13:30
Публикувано на 1 юни 2022 г. в 10:52 часа
Двустаен апартамент
69.60 кв.м
24 912.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кубрат
Адрес
гр.Кубрат, ул.Гео Милев №7, ет.3,
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 06.06.2022 до 06.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.07.2022 14:00
Публикувано на 6 юни 2022 г. в 17:09 часа
Двустаен апартамент
58.00 кв.м
55 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разград
Адрес
град Разград, община Разград, област Разград, ж.к.Орел № 25 /двадесет и пет/, вх.Ж /буква „Ж“/, ет.4
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 14.06.2022 до 14.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.07.2022 09:00