ПЛОЩ
652.00 кв.м
Населено място
с. Скобелево
Адрес
село Скобелево, община Павел баня, ул. "Розова долина"
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 13.06.2022 до 13.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.07.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

½ (една втора) идеална част от ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО в село Скобелево, община Павел баня, за което по ПУП е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) № III – 247, 248 (трети за двеста четиридесет седем и двеста четиридесет и осем) в квартал 33 (тридесет и три), цялото УПИ с площ от 652 кв. м. (шестстотин петдесет и два квадратни метра), на ул. „Розова долина“, с вход през ул. „Стара планина“ № 9 (девет), при граници на УПИ: улица, УПИ № I – 247, УПИ № II -248, УПИ  № VIII -249, УПИ  VII – 249 и УПИ V – 241.

Имотът е незастроен и без подобрения.

Гергана Димитрова Илчева
РЕГ. № ЧСИ
765
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Поп Минчо Кънчев" 71
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 250113
Мобилен телефон
0893464392
Публикувано на 30 май 2022 г. в 15:14 часа
Парцел
5 497.00 кв.м
89 051.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Чирпан
Адрес
ул. Цветаркса № 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 04.06.2022 до 04.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2022 10:00
Публикувано на 1 юни 2022 г. в 10:39 часа
Парцел
5 413.00 кв.м
29 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Хрищени
Адрес
село Хрищени, ул. "Новозагорско шосе"
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 28.06.2022 до 28.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.07.2022 09:00
Публикувано на 1 юни 2022 г. в 10:41 часа
Парцел
893.00 кв.м
4 700.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Хрищени
Адрес
село Хрищени, ул. "Новозагорско шосе"
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 28.06.2022 до 28.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.07.2022 09:00
Публикувано на 1 юни 2022 г. в 11:05 часа
Парцел
960.00 кв.м
800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Средец
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Любенова Биволова
СРОК
от 13.06.2022 до 13.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.07.2022 09:30