ПЛОЩ
990.00 кв.м
Населено място
с. Ловчанци
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.05.2022 до 27.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2022 08:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с.Ловчанци, общ.Добричка с пл. № 252 /двеста петдесет и две/ с площ от 990 кв.м., за който е отреден парцел ІІ/втори/ от кв.37/тридесет и седми/ по плана на селото, целия с площ от 1010 кв.м./хиляда и десет/, ведно с построеното в имота ЖИЛИЩЕ, състоящо се от три стаи, кухня, баня, две мази, одая, сая и кьошк с обща разгърната площ от 72.00 кв.м/седемдесет и два/, ведно с всички подобрения и приращения в имота, при граници и съседи: от двете страни – улица, п.IV-252, п.ІІІ-252 от кв.37.
 Описание: Недвижимият имот се намира в центъра на с. Ловчанци, по главната улица, на около 20км. от гр. Добрич. Към момента на огледа жилищната сграда е полуразрушена в следствие на пожар. Покривът е напълно разрушен, сградата е негодна за обитаване.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана №124, том 2, дв.вх.рег.№4737/25.05.2010г.; Възбрана №3, том 2, дв.вх.рег.№2732/07.04.2010г.; Договорна ипотека №12, том 4, дв.вх.рег.№8133/23.05.2008г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 22 март 2022 г. в 11:21 часа
Парцел
715.00 кв.м
4 950.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Божурец
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктория Енчева Рогова
СРОК
от 09.05.2022 до 09.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2022 09:00
Публикувано на 24 март 2022 г. в 09:06 часа
Парцел
1 188.00 кв.м
4 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Топола
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 26.04.2022 до 26.05.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.05.2022 10:00
Публикувано на 12 април 2022 г. в 09:56 часа
Парцел
450.00 кв.м
10 022.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тервел
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.04.2022 до 27.05.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2022 10:00
Публикувано на 12 април 2022 г. в 09:59 часа
Парцел
450.00 кв.м
10 022.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Тервел
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 27.04.2022 до 27.05.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2022 00:00