ПЛОЩ
2 000.00 кв.м
Населено място
с. Генерал Кантарджиево
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 18.06.2022 до 18.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.07.2022 09:15
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 14653.112.9 /едно, четири, шест, пет, три, точка, едно, едно, две, точка, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Генерал Кантарджиево, Община Аксаково, Област Варна, одобрени със Заповед РД-18-219/29.01.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в местност Азман Тарла" на село Генерал Кантарджиево, с площ от 2000 /две хиляди/кв.м.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: лозе; категория на земята: 6 /шеста/, при съседи: 14653.112.14, 14653.112.8, 62788.38.526, 14653.112.1.

Дарина Славова Сербезова-Славова
РЕГ. № ЧСИ
893
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Варна, район "Одесос", ул. "Драгоман" № 9, ет.2
Окръжен съд
Варна
Телефон
052 600062
Мобилен телефон
0877517705
Публикувано на 28 март 2022 г. в 16:23 часа
Земеделски имот
1 170.00 кв.м
12 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Припек
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дарина Славова Сербезова-Славова
СРОК
от 02.05.2022 до 02.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.06.2022 10:15
Публикувано на 12 април 2022 г. в 11:49 часа
Земеделски имот
1 220.00 кв.м
16 592.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Варна
Адрес
Варна, м-ст Планова
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмил Станев Станев
СРОК
от 13.05.2022 до 13.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2022 14:45
Публикувано на 4 май 2022 г. в 14:56 часа
Земеделски имот
7 254.00 кв.м
1 080.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Рудник
Адрес
с. Рудник, общ. Долни чифлик, обл. Варна.
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Илиана Станчева Николова
СРОК
от 15.05.2022 до 15.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.06.2022 13:00
Публикувано на 18 май 2022 г. в 08:10 часа
Земеделски имот
2 941.00 кв.м
4 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Слънчево
Адрес
село Слънчево, обл.Варна, м.Харамията
ОКРЪЖЕН СЪД
Варна
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Румяна Велкова Тодорова
СРОК
от 30.05.2022 до 30.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2022 09:00