ПЛОЩ
1 487.00 кв.м
Населено място
с. Доспей
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Наталия Благоева Дангова
СРОК
от 28.05.2022 до 28.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.06.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Доспей, община Самоков, област Софийска, с площ от 1487 /хиляда четиристотин осемдесет и седем/ кв. м., с идентификатор 23039.6.350 /двадесет и три хиляди тридесет и девет точка шест точка триста и петдесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-50/24.06.2004 г. на изп. директор на АК, изменена със заповед КД-14-23-994/29.09.2006 г. на Началник на СК - Софийска област, с трайно предназначение на територията: земеделска територия, начин на трайно ползване: за стопански двор, номер по предходен план: парцел XIV, при съседи: имот 23039.6.479 и имот 23039.6.375.

Наталия Благоева Дангова
РЕГ. № ЧСИ
793
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Самоков, ул."Отец Паисий"№1, ет.1, ап.4
Окръжен съд
Софийски окръжен съд /СОС/
Телефон
0722 60345
Мобилен телефон
0889434069; 0878298445
Публикувано на 27 април 2022 г. в 11:22 часа
Парцел
1 801.00 кв.м
84 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ботевград
Адрес
ул. "Промишлена зона-юг"
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Наталия Благоева Дангова
СРОК
от 02.05.2022 до 02.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.06.2022 09:00
Публикувано на 27 април 2022 г. в 11:25 часа
Парцел
1 334.00 кв.м
62 208.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ботевград
Адрес
ул. "Промишлена зона-юг"
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Наталия Благоева Дангова
СРОК
от 02.05.2022 до 02.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.06.2022 09:00
Публикувано на 10 май 2022 г. в 17:24 часа
Парцел
600.00 кв.м
19 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Горни Окол
Адрес
местност "МАЛО РАВНИЩЕ", землище на с.Горни Окол, община Самоков
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Каримов
СРОК
от 17.05.2022 до 17.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2022 09:00