ПЛОЩ
1 520.00 кв.м
Населено място
с. Продановци
Адрес
Местност "Керемидарна"
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Наталия Благоева Дангова
СРОК
от 28.05.2022 до 28.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.06.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 58548.110.3 /петдесет и осем хиляди петстотин четиридесет и осем точка сто и десет точка три/  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 – 14/ 15.03.2016г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1520 кв.м. /хиляда петстотин и двадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята - осма, предишен идентификатор – няма, номер по предходен план: 110003 /сто и десет хиляди и три/, находящ се на адрес: местност „КЕРЕМИДАРНА”, село Продановци, община Самоков, Софийска област, при съседи, съгласно скица: имоти с идентификатори: 58548.110.4, 58548.110.8 и при съседи, съгласно документ за собственост: имот № 110008- нива - временно общинска собственост и имот № 110004 - др.сел.ст.тер. на Жулиета Василева Мангалджиева.

Наталия Благоева Дангова
РЕГ. № ЧСИ
793
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Самоков, ул."Отец Паисий"№1, ет.1, ап.4
Окръжен съд
Софийски окръжен съд /СОС/
Телефон
0722 60345
Мобилен телефон
0889434069; 0878298445
Публикувано на 3 май 2022 г. в 13:39 часа
Земеделски имот
2 900.00 кв.м
3 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гайтанево
Адрес
с.Гайтанево, общ.Горна Малина
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Владимир Людмилов Цачев
СРОК
от 09.05.2022 до 09.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2022 09:00
Публикувано на 3 май 2022 г. в 13:45 часа
Земеделски имот
3 000.00 кв.м
3 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гайтанево
Адрес
с.Гайтанево, общ.Горна Малина
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Владимир Людмилов Цачев
СРОК
от 09.05.2022 до 09.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2022 09:00
Публикувано на 3 май 2022 г. в 13:51 часа
Земеделски имот
3 690.00 кв.м
4 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гайтанево
Адрес
с.Гайтанево, общ.Горна Малина
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Владимир Людмилов Цачев
СРОК
от 09.05.2022 до 09.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2022 09:00
Публикувано на 3 май 2022 г. в 13:56 часа
Земеделски имот
2 001.00 кв.м
2 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гайтанево
Адрес
с.Гайтанево, общ.Горна Малина
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Владимир Людмилов Цачев
СРОК
от 09.05.2022 до 09.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.06.2022 09:00