ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
220.00 кв.м
Населено място
гр. Гълъбово
Адрес
град Гълъбово
ОКРЪЖЕН СЪД
Стара Загора
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гергана Димитрова Илчева
СРОК
от 06.06.2022 до 06.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.07.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Гълъбово, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, с площ от 1 215 кв. м. (хиляда двеста и петнадесет квадратни метра), съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ V – 1977 (пет за имот хиляда деветстотин седемдесет и седем) в квартал 59 (петдесет и девет) по плна на град Гълъбово, при граници на УПИ: от север – УПИ I  - “За жилищно строителство, от изток – УПИ II – „За детски комбинат“, от юг – УПИ II – За детски комбинат, от запад – улица, заедно с построента в имота сграда РЕСТОРАНТ, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 220 кв. м. (двеста и двадесет квадратни метра).

Забележка: Сграда „Ресторант“ се състои от следните помещения: Търговска зала за посетители, Кухня, Три складови помещения, Санитарен възел за посетители, Тоалетна за персонал, Котелно помещение.

Подобрения в дворното място: метална ограда върху бетонова основа по всички регулационни граници, настилка от бетонови, каменни и тротоарни плочи и шест броя дървени навеси – тип беседка.

Гергана Димитрова Илчева
РЕГ. № ЧСИ
765
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Стара Загора, ул.”Поп Минчо Кънчев" 71
Окръжен съд
Стара Загора
Телефон
042 250113
Мобилен телефон
0893464392