ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
16.00 кв.м
Населено място
гр. Горна Оряховица
Район
ГР.ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Адрес
гр.Горна Оряховица, "Тутракан"№2
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 17.05.2022 до 17.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2022 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 /една втора/ идеална част от СГРАДА с идентификатор 16359.514.2113.3, съгласно Скица №15-1324096-06.12.2021 г. на СГКК гр. Велико Търново, находяща се в гр.Горна Оряховица, общ.Горна Оряховица, обл. Велико Търново по КККР, одобрени със Заповед РД-18-1539/31.08.2018 г. на ИД на АГКК, с административен адрес гр.Горна Оряховица, ул.“Тутракан“№2, разположена в поземлен имот с идентификатор 16359.514.2113, със застроена площ от 16,00 кв.м./шестнадесет кв.метра/, брой етажи: 1/един/, с предназначение: Хангар, депо, гараж, посочена площ по документ за собственост 21,00 кв.м., ведно със съответните идеални части от поземления имот с идентификатор 16359.514.2113.

Силвия Велчева Косева
РЕГ. № ЧСИ
809
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. В.Търново, ул.”Цанко Церковски" 38, вх. В, ет.1
Окръжен съд
Велико Търново
Телефон
062 605080
Мобилен телефон
0893354240
Публикувано на 18 април 2022 г. в 15:42 часа
Гараж
20.00 кв.м
7 704.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Велико Търново
Адрес
ул. " Никола Габровски " № 36
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 03.05.2022 до 03.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.06.2022 10:00
Публикувано на 13 май 2022 г. в 17:04 часа
Гараж
16.00 кв.м
4 392.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Горна Оряховица
Адрес
гр.Горна Оряховица, "Тутракан"№2
ОКРЪЖЕН СЪД
Велико Търново
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Силвия Велчева Косева
СРОК
от 17.05.2022 до 17.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2022 09:00