ПЛОЩ
761.00 кв.м
Населено място
гр. Ветово
Адрес
гр. Ветово
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветанка Стойчева Георгиева
СРОК
от 30.05.2022 до 30.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Имот № 607.1941 (шест нула седем точка едно девет четири едно) по кадастрален и регулационен план на гр. Ветово, ЕКАТТЕ: 10803 (едно нула осем нула три), одобрен със Заповед № 84 от 22.02.1985г., на ИК на ОНС – гр. Русе, площ на имота – 761 кв.м. (седемстотин шестдесет и един квадратни метра), имота има следните съседи – 607.2 – двор, 607.1934 – двор, 607.1943 – двор, 607.1942 – двор.

Цветанка Стойчева Георгиева
РЕГ. № ЧСИ
760
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул. "Хан Крум" № 2, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 838040
Мобилен телефон
0888460772
Публикувано на 25 май 2022 г. в 09:31 часа
Парцел
1 020.00 кв.м
4 392.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
местност Под Левента
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветанка Стойчева Георгиева
СРОК
от 07.06.2022 до 07.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.07.2022 09:00
Публикувано на 6 юни 2022 г. в 15:19 часа
Парцел
2 026.00 кв.м
660.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Николово
Адрес
местност ПЛУЖНА
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветанка Стойчева Георгиева
СРОК
от 14.06.2022 до 14.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.07.2022 09:00