ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
2 122.00 кв.м
Населено място
с. Топчии
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 07.06.2022 до 07.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.07.2022 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в село Топчии, улица Кирил и Методий № 19 /деветнадесет/, община Разград, област Разград, представляващ УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 2122 кв.м. /две хиляди сто двадесет и два квадратни метра/, за който по одобрения със Заповед № 2764/2006г. план на село Топчии, общ. Разград, обл. Разград, е отреден имот XII-200 /дванадесет римско тирв двеста арабско/ в квартал 16 /шестнадесет/, при граници: улица, имот XIII-199, имот XI-201, заедно с построените в него: ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от един жилищен етаж, включващ четири стаи и един избен етаж, всеки със застроена площ 56 кв.м. /петдесет и шест квадратни метра/, ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/ и НАВЕС със застроена площ 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 6 юни 2022 г. в 09:16 часа
Къща
63.36 кв.м
6 267.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Балкански
Адрес
село Балкански, ул.Христо Ботев №7
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 13.06.2022 до 13.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.07.2022 10:00
Публикувано на 13 юни 2022 г. в 17:34 часа
Къща
84.00 кв.м
3 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дряновец
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 28.06.2022 до 28.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.07.2022 13:30
Публикувано на 27 юни 2022 г. в 17:21 часа
Къща
76.00 кв.м
46 212.48 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Гецово
Адрес
с. Гецово, п.к. 7200, ул. ГЕОРГИ ДАМЯНОВ No 31/
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 01.07.2022 до 01.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.08.2022 10:15