ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Етаж
4
ПЛОЩ
75.65 кв.м
Населено място
гр. Завет
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 06.06.2022 до 06.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.07.2022 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, с площ от по документи за собственост 75.65 /седемдесет и пет цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м., а по данъчна оценка 76 кв.м. /седемдесет и шест квадратни метра/, находящ се в жилищна сграда, построена в поземлен имот /парцел/ 1 /едно/, в квартал 98 /деветдесет и осем/ по плана на гр. Завет, община Завет, област Разград, одобрен през 1985год, с административен адрес: гр. Завет, ул. Освобождение № 46 /четиридесет и шест/, вх. А, ет. 4 /четири/, ап. 12 /дванадесет/, състоящ се от дневна, спалня, столова с кухненски бокс и сервизни помещения, ведно с избено помещение № 12/дванадесет/, с площ по данъчна оценка 7/седем/ кв.м., ведно с 8.48/осем цяло и четиридесет и осем стотни/% ид.ч. от общите части на сградата и съответните ид.ч. от ОПС, при съседи на апартамента: от ляво – няма, от дясно – апартамент № 11 и стълбище на вход А, от горе – няма, от долу – апартамент № 9.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 12 май 2022 г. в 12:34 часа
Двустаен апартамент
72.36 кв.м
41 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Лозница
Адрес
гр.Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, ж.к.Найден Кючуков, бл.3/три/, вх.Б
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 30.05.2022 до 30.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2022 13:30
Публикувано на 1 юни 2022 г. в 10:52 часа
Двустаен апартамент
69.60 кв.м
24 912.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кубрат
Адрес
гр.Кубрат, ул.Гео Милев №7, ет.3,
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 06.06.2022 до 06.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.07.2022 14:00
Публикувано на 6 юни 2022 г. в 17:09 часа
Двустаен апартамент
58.00 кв.м
55 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Разград
Адрес
град Разград, община Разград, област Разград, ж.к.Орел № 25 /двадесет и пет/, вх.Ж /буква „Ж“/, ет.4
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 14.06.2022 до 14.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.07.2022 09:00