ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
1 000.00 кв.м
Населено място
с. Острово
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 06.06.2022 до 06.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.07.2022 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

СГРАДА-МАГАЗИН за ПРОМИШЛЕНИ и ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ и ЗАКУСВАЛНЯ, представляваща едноетажна масивна сграда, състояща се от магазин, включващ търговска зала и две складови помещения и закусвалня, включваща търговска зала, два броя складови помещение, кухня, миялно помещение и предверие, с обща застроена площ 248 кв.м. /двеста четиридесет и осем квадратни метра/, и застроен обем от 1078 /хиляда седемдесет и осем/ кубически метра, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с предназначение общинско ДВОРНО МЯСТО, находящ се в строителните граници на село Острово, община Завет, област Разград, на улица Лудогорие № 49 /четиридесет и девет/, с площ 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, съставляващ по одобрения със Заповед № 534/14.06.1969 година план на селото, парцел I /римско първи/ - „Магазин“ в квартал 103 /сто и трети/, при граници: от север, запад и юг – улици и от изток – поземлен имот II – градина, ведно с отстъпеното право на строеж върху описания поземлен имот.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 1 юни 2022 г. в 10:27 часа
Търговски имот
432.00 кв.м
160 776.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кубрат
Адрес
гр. Кубрат, ул. ГЕО МИЛЕВ № 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 06.06.2022 до 06.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.07.2022 09:00