ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
Етаж
4
ПЛОЩ
58.00 кв.м
Населено място
гр. Разград
Адрес
град Разград, община Разград, област Разград, ж.к.Орел № 25 /двадесет и пет/, вх.Ж /буква „Ж“/, ет.4
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 14.06.2022 до 14.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.07.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В ЖИЛИЩНА СГРАДА – ЖИЛИЩЕ № 10 /десет/, находящо се в град Разград, община Разград, област Разград, ж.к.Орел № 25 /двадесет и пет/, вх.Ж /буква „Ж“/, ет.4 /четвърти/, представляващо имот с идентификатор № 61710.504.31.1.145 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, тридесет и едно, точка, едно, точка, сто четиридесет и пет/, който имот попада в сграда № 1 /едно/, която сграда е построена в поземлен имот, с идентификатор № 61710.504.31 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, тридесет и едно/, по плана на гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, одобрен със Заповед №РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, състоящо се от спалня, дневна, кухня и сервизни помещения, с обща застроена площ от 58.45 кв.м. /петдесет и осем цяло и четиридесет и пет стотни квадратни метра/, при граници и съседи за жилището: на същия етаж – имот с идентификатор № 61710.504.31.1.146 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, тридесет и едно, точка, едно, точка, сто четиридесет и шест/ и имот с идентификатор № 61710.504.31.1.169 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, тридесет и едно, точка, едно, точка, сто шестдесет и девет/, под обекта - имот с идентификатор № 61710.504.31.1.142 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, тридесет и едно, точка, едно, точка, сто четиридесет и две/, и над обекта - имот с идентификатор № 61710.504.31.1.148 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, тридесет и едно, точка, едно, точка, сто четиридесет и осем/, ведно с принадлежащото му избено помещение № 10 /десет/, със полезна площ от 2.49 кв.м. /две цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра/, при граници и съседи за избеното помещение: от ляво – избено помещение № 13 /тринадесет/, от дясно – стена, от горе – първи жилищен етаж, както и 4.22 % /четири цяло и двадесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответният процент идеални части от правото на строеж върху мястото;

с начална цена: 55920.00 лв. (петдесет и пет хиляди деветстотин и двадесет лева)

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 12 май 2022 г. в 12:34 часа
Двустаен апартамент
72.36 кв.м
41 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Лозница
Адрес
гр.Лозница, общ. Лозница, обл. Разград, ж.к.Найден Кючуков, бл.3/три/, вх.Б
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 30.05.2022 до 30.06.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.07.2022 13:30
Публикувано на 20 май 2022 г. в 11:44 часа
Двустаен апартамент
75.65 кв.м
22 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Завет
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 06.06.2022 до 06.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.07.2022 13:30
Публикувано на 1 юни 2022 г. в 10:52 часа
Двустаен апартамент
69.60 кв.м
24 912.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Кубрат
Адрес
гр.Кубрат, ул.Гео Милев №7, ет.3,
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 06.06.2022 до 06.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.07.2022 14:00