ПЛОЩ
2 406.00 кв.м
Населено място
гр. Смолян
Адрес
местност Могилата
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Иванов Мачкърски
СРОК
от 08.07.2022 до 08.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.08.2022 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 67653.133.66 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД- 18- 14/ 10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, девета категория, находящ се в гр. Смолян, местност „Могилата“, с площ 2406 /две хиляди четиристотин и шест/ кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, с начин на трайно ползване: ливада, със съседи: поземлени имоти с идентификатори № 67653.133.28, № 67653.133.71, № 67653.133.67, № 67653.133.30, № 67653.133.319, № 67653.133.29.

 

Петко Иванов Мачкърски
РЕГ. № ЧСИ
881
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Смолян, ул. "Бузлуджа" № 11, ет. 6 офис 17, Бизнес център - Смолян
Окръжен съд
Смолян
Телефон
0301 81230
Мобилен телефон
0899883437
уебсайт
Публикувано на 3 юни 2022 г. в 09:49 часа
Земеделска земя
2 486.00 кв.м
3 384.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Неделино
Адрес
гр. Неделино, местност "Бузалък", общ. Неделино, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Здравка Костадинова Тонева
СРОК
от 13.06.2022 до 13.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.07.2022 11:30
Публикувано на 3 юни 2022 г. в 09:52 часа
Земеделска земя
2 222.00 кв.м
3 912.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Неделино
Адрес
гр. Неделино, местност "Крушки", общ. Неделино, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Здравка Костадинова Тонева
СРОК
от 13.06.2022 до 13.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.07.2022 11:30
Публикувано на 15 юни 2022 г. в 09:41 часа
Земеделска земя
7 782.00 кв.м
6 724.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Момчиловци
Адрес
с. Момчиловци, местност "Касъм дере", общ. Смолян, обл. Смолян
ОКРЪЖЕН СЪД
Смолян
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Здравка Костадинова Тонева
СРОК
от 27.06.2022 до 27.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.07.2022 11:00