ПЛОЩ
39 636.00 кв.м
Населено място
с. Доктор Йосифово
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 27.06.2022 до 27.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.07.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21840.95.573/двадесет и една хиляди осемстотин и четиридесет точка деветдесет и пет точка петстотин седемдесет и три/ по кадастралната карта на с. Доктор Йосифово, община Монтана, област Монтана, одобрена със Заповед № РД-18-300/01.02.2018г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, със застроена площ от 39636 кв.м. /тридесет и девет хиляди шестстотин тридесет и шест кв.м./, номер по предходен план: 000573, при граници и съседи на имота: 21840.95.639, 21840.95.2, 21840.95.369, 21840.144.205, 21840.95.569, 21840.95.574.

Мая Цветанова Иванова
РЕГ. № ЧСИ
748
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Монтана, бул. Трети март № 68, ет.1
Окръжен съд
Монтана
Телефон
096 305205
Мобилен телефон
0895 474353
Публикувано на 2 юни 2022 г. в 08:53 часа
Парцел
4 621.00 кв.м
81 832.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Монтана
Адрес
ул. Никола Вапцаров №10
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 08.06.2022 до 08.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.07.2022 10:30
Публикувано на 7 юни 2022 г. в 10:05 часа
Парцел
950.00 кв.м
14 552.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кобиляк
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 08.06.2022 до 08.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.07.2022 09:00
Публикувано на 7 юни 2022 г. в 10:09 часа
Парцел
1 350.00 кв.м
15 592.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кобиляк
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 08.06.2022 до 08.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.07.2022 09:30
Публикувано на 7 юни 2022 г. в 10:11 часа
Парцел
921.00 кв.м
6 736.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кобиляк
ОКРЪЖЕН СЪД
Монтана
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мая Цветанова Иванова
СРОК
от 08.06.2022 до 08.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.07.2022 09:30